123RF

Więcej pieniędzy dla konsultantów

Redaktor: Krystian Lurka
|
Do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia konsultantów krajowych – zgodnie z zapisami dokumentu eksperci mają zarabiać więcej.
W projektowanym rozporządzeniu zapisano zmianę wynagrodzenia dla konsultantów w dziedzinach lekarskich – zaproponowano wprowadzenie trzech progów wynagrodzeń:
– pierwszy z najwyższym wynagrodzeniem dla konsultantów krajowych w priorytetowych dziedzinach medycyny, czyli 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zaokrąglona do pełnych tys. zł w dół, to jest w wysokości nie wyższej niż 23 000 zł,
– drugi dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, czyli 3-krotność – nie więcej niż 20 000 zł,
– trzeci dla konsultantów krajowych w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, czyli 2,5-krotność – wynagrodzenie do 17 000 zł.

Propozycje zmian uzasadniono tym, że „wysokość wynagrodzenia konsultantów w czasie trzynastu lat obowiązywania rozporządzenia nie była aktualizowana”, dodając przy tym, że „na konsultantów krajowych nałożono dodatkowe obowiązki związane z prowadzonym nadzorem nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w szczególności w związku ze zwiększoną liczbą osób biorących udział w tych formach kształcenia”.

Podano, że „planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2023 roku”.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Przeczytaj także: „Nowy konsultant wojewódzki do spraw neurologii” i „Nowi konsultanci w Małopolsce”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.