Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wojewoda Radziwiłł nominował konsultantów wojewódzkich

Udostępnij:
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia powołań na wojewódzkich konsultantów medycznych – w jej trakcie wojewoda Konstanty Radziwiłł ogłosił pięciu nowych konsultantów oraz przekazał dziewięć aktów przedłużających kadencję.
– Życzę państwu, aby wasza praca zaowocowała lepszym systemem zdrowia – powiedział wojewoda Konstanty Radziwiłł podczas spotkania 19 maja, dziękując za wysiłek i dyspozycyjność, i wyraził nadzieję na dobrą współpracę.

Akty powołania do pełnienia funkcji konsultanta odebrali:
– mgr Jolanta Oszust, pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej szpitalnego oddziału ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym – na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego,
– mgr Magdalena Niedzielko, farmaceutka kliniczna ze Szpitala Medicover w Warszawie – na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji klinicznej,
– lek. Magdalena Wrońska-Sobolewska, kierownik Warszawskiego Oddziału Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy,
– prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
– prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak, kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii i Pediatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Z kolei akty przedłużające kadencję otrzymali:
– prof. nadzw. dr hab. n. med. Marzena Olesińska, kierownik Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii,
– prof. dr hab. n. med. Józef Knap, emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej,
– dr n. med. Maciej Nowak, adiunkt Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii,
– dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, pełniący obowiązki kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – konsultant wojewódzki w dziedzinie hipertensjologii,
– mgr Anna Dudek, dyrektor do spraw pielęgniarstwa w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego,
– mgr Małgorzata Giemza, specjalistki do spraw epidemiologii w Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
– dr n. med. Lidia Popek, kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
– mgr Melania Butrym, pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
– dr. n. med. Christian Imieliński, kierownik Zakładu Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie – konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii.

W trakcie uroczystości wojewoda Radziwiłł podziękował też prof. dr. hab. n. med. Arturowi Niedzielskiemu, który przestał pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii.

W wydarzeniu uczestniczyli także dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Tomasz Sławatyniec, Joanna Nowiczenko-Walasek, Iwona Kiljańska i Elżbieta Goździkowska z Wydziału Zdrowia.


Od lewej: Marzena Olesińska, Magdalena Niedzielko, Tomasz Sławatyniec, Jolanta Oszust, Maciej Nowak, Konstanty Radziwiłł, Jacek Lewandowski, Joanna Nowiczenko-Walasek, Małgorzata Giemza, Piotr Szopiński, Beata Pyrżak, Lidia Popek, Artur Niedzielski, Elżbieta Goździkowska, Józef Knap, Iwona Kiljańska, Magdalena Wrońska-Sobolewska i Anna Dudek.

Zadania
Przypomnijmy – do zadań konsultantów należy między innymi kontrola podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rolą konsultantów jest też przygotowywanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

Przeczytaj także: „Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii” i „Co były minister zdrowia sądzi o systemie no fault?”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.