Archiwum

Wspiera najsłabszych i najbardziej potrzebujących – od wcześniaków po seniorów

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Sygut-Mirek
|
Źródło: Menedżer Zdrowia
Już w pierwszym roku II kadencji prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda wsparła około 60 akcji charytatywnych. Szczególną troską otacza najsłabszych – dzieci przedwcześnie urodzone, kobiety chorujące na raka, niepełnosprawnych. To właśnie ta jej aktywność sprawiła, że została Ambasadorem Zdrowia 2022 r. w konkursie Sukces Roku.
Gdy przegląda się kalendarz Agaty Kornhauser-Dudy, można zauważyć, że każdy dzień wypełniają aktywności, a wiele z nich oczywiście związanych jest z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje jednak wsparcie, jakiego udziela najsłabszym – wśród nich są pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe, dzieci urodzone przedwcześnie, osoby niepełnosprawne i seniorzy. Pierwsza dama – jak podkreślają osoby z jej otoczenia – z wielkim zaangażowaniem oddaje się działaniom związanym ze zdrowiem: jest inicjatorką wielu akcji prozdrowotnych, wolontariuszką, propagatorką profilaktyki i polityki senioralnej. Wspiera budowę ważnych dla polskich pacjentów ośrodków opieki medycznej – przykładami mogą być klinika dla dorosłych osób w śpiączce i hospicja dla dzieci.

W trosce o polskie Amazonki
Agata Kornhauser-Duda od początku pełnienia obowiązków pierwszej damy szczególnym zainteresowaniem obdarza kobiety z chorobami nowotworowymi. Jej uczestnictwo w ważnych dla Amazonek wydarzeniach wynika z chęci niesienia pomocy paniom, które musiały się zmierzyć z rakiem piersi. Małżonka prezydenta zabiega, by pacjentki były jak najlepiej leczone, rehabilitowane i pomimo ciężkiej choroby zachowały wysoką jakość życia. Prowadzi z nimi rozmowy na temat codziennych spraw chorych, ale także ogólniejsze, dotyczące zmian systemowych, które rekomenduje środowisko kobiet z rakiem piersi. Za swoją aktywność w tym zakresie w 2017 r. została uhonorowana tytułem Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce.

Uczynić głos dzieci słyszalnym
Mając świadomość, że zdrowie psychiczne silnie łączy się ze zdrowiem fizycznym, Agata Kornhauser-Duda zwraca uwagę na konsekwencje długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią COVID-19. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów i lekarzy, zainicjowała akcję „Usłyszeć dzieci”. Jak podkreślają w informacji nadesłanej do redakcji przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, akcja ta, prowadzona we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie oraz psycholog i psychoterapeutką Marią Rotkiel, ma zachęcić dorosłych do towarzyszenia dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z izolacji, a także w radzeniu sobie z problemami, które czas pandemii spowodował lub wyostrzył. Pomoc w zrozumieniu i wsparcie dzieci w doświadczaniu emocji, budowanie relacji z dziećmi niepełnosprawnymi, zaburzenia nastroju najmłodszych czy edukacja nakierowana na równowagę między światem realnym i cyfrowym, to tylko niektóre problemy poruszane w trakcie akcji „Usłyszeć dzieci”.

Docenić seniora
Uwadze Agaty Kornhauser-Dudy nie uszły też trudności, z jakimi na co dzień mierzą się osoby starsze, a które uwypukliła pandemia. W zainicjowanej przez nią akcji „Razem dla seniorów” promowane i nagradzane są najciekawsze oraz najbardziej wartościowe projekty i przedsięwzięcia organizowane przez młodzież, firmy i instytucje, a także przez samych seniorów. Inicjatywa ta pokazuje, jak wiele można zaoferować seniorom i ile jeszcze oni sami mogą wnieść do społeczeństwa, szczególnie w obliczu nieuchronnego starzenia się populacji. Rozmowy z seniorami, odwiedziny w ośrodkach i placówkach medycznych oraz zachęcanie samorządów do podejmowania działań na rzecz najstarszych mieszkańców na stałe wpisały się w kalendarz pierwszej damy.

Profilaktyka to krok w stronę lepszego życia
Na poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków skupia się także „Zdrowe życie”, projekt, nad którym objęła patronat para prezydencka. Przedsięwzięcie jest efektem prac prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia i zakłada upowszechnianie aktywności fizycznej Polaków oraz wzmocnienie dobrych nawyków w zakresie profilaktyki, m.in. poprzez mobilne miasteczka zdrowia docierające do mniejszych ośrodków, gdzie dostęp do ochrony zdrowia jest ograniczony. Projekt profilaktyki zdrowotnej, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia i Powszechny Zakład Ubezpieczeń, oferuje bezpłatne specjalistyczne badania i konsultacje, promocję zdrowego stylu życia i dostępnych programów profilaktycznych, popularyzuje cyfrowe usługi w ochronie zdrowia, edukuje i wspiera mieszkańców Polski w dbaniu o zdrowie, zwłaszcza po tak długiej pandemii.

Najmniejsi z najmniejszych
W ostatnich latach Agata Kornhauser-Duda wiele uwagi poświęcała również działalności na rzecz neonatologii oraz inicjatywom wspomagającym wcześniaki i ich rodziców. Wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej wspieranie wartości nakierowanych na zdrowie i życie oraz prawidłowy rozwój najmłodszych, dlatego odpowiada na zaproszenia oddziałów neonatologicznych w całej Polsce, angażuje się w edukację na temat wcześniactwa i wspiera ideę banków mleka. Stara się nagłaśniać potrzebę edukacji przyszłych rodziców na temat zapobiegania przedwczesnym porodom, a wśród rodziców wcześniaków upowszechnia wiedzę o szczególnej opiece nad ich pociechami. Wspiera także rozwiązania mające ulepszać system opieki nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi.

Ważne zdrowie sąsiada z Ukrainy
Wybuch wojny w Ukrainie zrodził potrzebę zapewnienia opieki medycznej zarówno uchodźcom z kraju objętego działaniami wojennymi, jak i tym, którzy pozostali w ojczyźnie i na co dzień mierzą się z okrucieństwem wywołanym przez agresora. Agata Kornhauser-Duda od początku wojny, solidaryzując się z narodem ukraińskim, inspirowała oraz inicjowała działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy. Odwiedzała punkty recepcyjne i miejsca pobytu Ukraińców, zabiegała o koalicję małżonek światowych przywódców na rzecz międzynarodowej koordynacji działań humanitarnych, inicjowała zbiórki środków i niezbędnego sprzętu medycznego oraz dbała o ewakuację dzieci, w tym ciężko chorych sierot i małych pacjentów onkologicznych oraz nefrologicznych. Dzięki międzynarodowej współpracy mali pacjenci otrzymali specjalistyczną opiekę w Polsce i wielu zagranicznych ośrodkach. Agata Kornhauser-Duda angażowała się również w koordynację działań pomocowych uwzględniających specjalistyczny transport, profesjonalną – często całodobową – opiekę nad chorymi i odpowiednie warunki w miejscu docelowym. Ostatnio odwiedziła Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, gdzie personel medyczny z Ukrainy szkoli się z zakresu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej pacjentom z oparzeniami. O potrzebie zorganizowania szkolenia na oddziale oparzeniowym pierwsza dama dowiedziała się podczas wrześniowej wizyty we Lwowie. Miesiąc później omówiła ten temat z małżonką prezydenta Ukrainy i tak zrodziła się inicjatywa współpracy polskiej i ukraińskiej kadry medycznej. Niepełnosprawność nie musi być ciężarem.

Dążąc do realizacji prawa każdego obywatela do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, Agata Kornhauser-Duda promuje aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz przełamywanie barier społecznych. Obserwując media społecznościowe Kancelarii Prezydenta RP, można zauważyć, że małżonka prezydenta wspiera niepełnosprawnych sportowców, docenia wrażliwych społecznie pracodawców oraz promuje różnorodne inicjatywy obalające stereotypy i uprzedzenia. Często odwiedza podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej czy ośrodków rehabilitacyjno-szkolno-wychowawczych, rozmawia z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji państwowych zaangażowanych w poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie.

Więcej o konkursie na stronie internetowej: www.termedia.pl/Sukces-Roku-2022-w-Ochronie-Zdrowia.

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 11–12/2022.

Przeczytaj także: „Pacjentów nie interesuje, kto jest właścicielem podmiotu medycznego”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.