Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Wygrany proces z firmą szkoleniową

Autor: Monika Stelmach |Data: 30.09.2020
 
 
Naczelna Izba Lekarska wygrała proces cywilny o ochronę dóbr osobistych lekarzy z firmą prowadzącą kursy dla kosmetologów. Chodzi o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby owe szkolenia przechodziły weryfikację NIL.
Wyrok zapadł 29 września w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na stronie internetowej firmy organizującej szkolenia dla kosmetologów zamieszczone zostały wpisy sugerujące rzekomą weryfikację kursów przez izby lekarskie: „Uprawniania prowadzonego ośrodka do szkoleń kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez izbę lekarską”, „jest wiodącym ośrodkiem, jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez izbę lekarską”. W ocenie samorządu lekarskiego stanowiło to naruszenie jego dóbr osobistych jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja już w grudniu 2018 r. wystosował do tej firmy wezwanie do natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji poprzez ich usunięcie ze strony internetowej. Wobec braku reakcji na owo wezwanie sprawa trafiła na wokandę sądową.

Sąd Okręgowy w Warszawie, wydając wyrok w tej sprawie, potwierdził, iż informacje zamieszczone na stronie firmy są nieprawdziwe, a Naczelna Izba Lekarska – jako reprezentant środowiska lekarskiego – miała uprawnienie, aby sprzeciwić się bezprawnemu zamieszczaniu w przestrzeni publicznej takich nieprawdziwych informacji, godzących w dobra osobiste lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarze i lekarze dentyści należą do grupy zawodów zaufania publicznego, a tym samym nieuprawnione powoływanie się na autorytet samorządu zawodowego zrzeszającego przedstawicieli takiego zawodu, zdaniem Sądu Okręgowego, niewątpliwie stanowi naruszenie jego dóbr osobistych i może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Takie działania godzą w dobre imię Naczelnej Izby lekarskiej i naruszają jej renomę jako instytucji powołanej do ochrony interesów zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów. Sposób tłumaczenia swojego stanowiska przez pozwaną firmę szkoleniową sąd okręgowy nazwał wprost manipulacją.

Wyrok nie jest prawomocny.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.