Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wyłączą urzędników wcześniej związanych z farmacją z decyzji refundacyjnych?
 
Działy: Aktualności
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 20 czerwca 2017 roku uchylił zaskarżoną przez producenta decyzję o odmowie refundacji leku, może okazać się przełomowy i wymusić na Ministerstwie Zdrowia wprowadzenie regulacji wyłączających urzędników wcześniej związanych z firmami farmaceutycznymi z decyzji refundacyjnych dotyczących ich leków.
- Producent leku zawierającego diosminę zarzucił ministrowi naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, w tym niewyłączenie z procedury refundacyjnej wiceministra, który przed podjęciem pracy w ministerstwie współpracował z firmą farmaceutyczną i sprawował kontrolę nad zasadnością kliniczną i merytoryczną wystąpienia z wnioskiem o objęcie leku refundacją - donosi "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" wyjaśnia, że: - Z wnioskiem refundacyjnym producent wystąpił do ministra zdrowia w grudniu 2014 roku, a resort przekazał go Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ta w kwietniu 2015 roku wydała rekomendację negatywną. Dlatego w maju 2015 roku firma wystąpiła o ograniczenie wskazań do stosowania leku i przedstawiła ministerstwu nową propozycję cenową. Komisja Ekonomiczna przy resorcie uznała cenę za nieodpowiednią, a minister wydał negatywną decyzję refundacyjną. Producent wystąpił więc o ponowne rozpatrzenie sprawy, która 16 września 2016 roku zakończyła się kolejną decyzją negatywną, podpisaną przez obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Ponieważ jednak na notatce służbowej ministra zdrowia z 18 kwietnia 2016 roku przy odręcznej adnotacji „Proszę podtrzymać decyzję z pierwszej instancji" widniał podpis wiceministra, który w 2014 roku pomagał pisać wniosek o objęcie refundacją, producent zaskarżył decyzję ministra do WSA. Zarzucił jej naruszenie k.p.a. powodujące naruszenie zasady prawdy obiektywnej, w tym brak wyłączenia w toku procedury o ponowne rozpatrzenie wniosku osoby, która uprzednio współpracowała gospodarczo ze stroną skarżącą w sprawie dotyczącej leku.

Zdaniem producenta podpis wiceministra na notatce może świadczyć o tym, że to on zatwierdził negatywną decyzję refundacyjną. Tymczasem powinien zostać wyłączony ze sprawy – jeśli nie formalnie, w rozumieniu rozdziału 5 k.p.a., to faktycznie, nie podejmując czynności w sprawie.

Sąd orzekł, że zarzut wymaga wyjaśnienia i wydania rozstrzygnięcia zgodnie z art. 24 § 3 k.p.a., a podane okoliczności mogą rodzić wątpliwości co do bezstronności wiceministra.

Resort zdrowia odpowiedział „Rzeczpospolitej", że od wyroku WSA nie będzie wnosił skargi kasacyjnej.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe