Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaglądamy do poradni AOS
Źródło: KL, Główny Urząd Statystyczny
Autor: Krystian Lurka |Data: 21.07.2018
 
 
W końcu 2017 roku świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,7 tys. przychodni oraz 5,1 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. Udzielono 320,2 mln porad, w tym 285,7 mln lekarskich i 34,5 mln stomatologicznych.
Główny Urząd Statystyczny informuje, że w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła (o 0,4 tys.) liczba przychodni, natomiast zmniejszyła się liczba praktyk (o 0,2 tys.).

W 2017 r. w przychodniach i praktykach udzielono 285,7 mln porad lekarskich (wzrost o 1,1 proc. w skali roku) i 34,5 mln porad stomatologicznych (podobnie jak w roku poprzednim). Spośród porad lekarskich 169,4 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej (wzrost o 1,8 proc. na przestrzeni roku), a 116,3 mln – porady w opiece specjalistycznej.W 2017 r. przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 8,3. Największą wartość tego wskaźnika (8,9) odnotowano w województwie mazowieckim, a najniższą (7,3) – w opolskim.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe