Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zdrowa legislacja – raport

Źródło: Materiały prasowe
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.06.2022
 
 
Publikujemy trzeci raport „Zdrowa legislacja”, wydany przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce i Pracodawców RP. W dokumencie opisano problemy związane z tworzeniem prawa w zakresie ochrony zdrowia – między innymi to, że projektodawcy ignorują głosy, opinie i postulaty strony społecznej.
– Od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. rząd zainicjował w systemie opieki zdrowotnej czternaście projektów ustaw i tylko dwa z nich były poddane konsultacjom społecznym – czytamy w raporcie, w którym podkreśla się, że „proces legislacyjny prowadzony w taki sposób wprost przekłada się na pogarszającą się jakość przepisów”.

Co poza tym?

Najważniejsze wnioski raportu to:
– projektodawcy ignorują głosy, opinie i postulaty strony społecznej,
– proces legislacyjny powinien być przejrzysty i umożliwiać obywatelom uczestniczenie w nim,
– proces konsultacji powinien być prowadzony w ramach dialogu obywatelskiego,
– potrzebna jest stabilność i przewidywalność prawa,
– system tworzenia prawa w Polsce wymaga poprawek,
– dbanie o jakość przepisów prawa powinno być zasadą, a nie wyjątkiem.

Publikujemy dokument w całości.Raport można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Zdrowa Legislacja – III.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.