Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zenon Wasilewski i BCC wysłali trzynaście uwag do refundacji wyrobów medycznych

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.07.2016
 
 
Ekspert do spraw prawa medycznego i członek Business Centre Club przyznał, że BCC przekazał do Ministerstwa Zdrowia, w ramach konsultacji, obszerną opinię do zmianie ustawy o refundacji. Napisał w niej między innymi, że złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym.
Zenon Wasilewski, ekspert do spraw prawa medycznego i członek BCC:
- Po zapoznaniu się projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Business Centre Club przekazał do resortu obszerną opinię z uzasadnieniem, zawierającą następujące uwagi i propozycje:

Po pierwsze, za słuszny uznajemy generalny cel projektu: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń.

Po drugie, zamysł racjonalizacji kosztów i ich obniżania jest dobry, pod warunkiem, że nie odbywa się on pogorszeniem jakości wyrobów medycznych i ich dostępności dla pacjentów lub przerzuceniem na nich znacznej części kosztów.

Po trzecie, złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym. Wyroby medyczne nie powinny podlegać tym samym regulacjom co leki.

Po czwarte, system refundacji wyrobów medycznych powinien funkcjonować w taki sposób, aby w ramach dostępnych publicznych środków odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu i poprawił dostępność do świadczeń.

Po piąte, zapisy projektu ustawy nie zawierają regulacji dotyczących doboru sprzętu medycznego według potrzeb indywidualnych, co stanowi podstawą rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej.

Po szóste, wprowadzenie dotkliwej kary pieniężnej do 10 mln złotych może stanowić zagrożenie dla dalszego bytu podmiotu prowadzącego działalność na rynku wyrobów medycznych.

Po siódme, objęcie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie systemem cen i marż urzędowych może spowodować negatywny wpływ na rynek pracy, w związku z zagrożeniem bankructwem drobnych krajowych przedsiębiorców i właścicieli prowadzących sklepy medyczne.

Po ósme, objęcie wyrobów medycznych refundacją spowodują ograniczenie dopuszczalnych działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli zawodów medycznych.

Po dziewiąte, precyzyjne uregulowanie wymaga zakres dozwolonej reklamy wyrobów medycznych oraz sklepów medycznych.

Po dziesiąte, nowelizacja nie może skutkować dodatkowymi kosztami dla podmiotów, z których wyrobów medycznych korzystają obecnie pacjenci w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, a także w ramach hospitalizacji.

Po jedenaste, koniecznym jest ustawowe sformułowanie uniwersalnych zasad dotyczących dopuszczalnych zmian wyrobu medycznego, które nie będą skutkowały obowiązkiem ubiegania się o zmianę decyzji refundacyjnej i związanych z tym ponoszonych kosztów.

Po dwunaste, regulacje dotyczące możliwości dopłat pacjentów do wyrobów medycznych droższych niż oferowane bezpłatnie w świadczeniach gwarantowanych wymaga dopracowania. Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące współpłacenia pacjenta za produkty ponadstandardowe powinny być rozstrzygnięte w dalszym procesie legislacyjnym.

Po trzynaste, korzystną jest propozycja, zgodnie z którą z kosztu świadczenia gwarantowanego wyodrębniony zostanie koszt zastosowanego wyrobu medycznego oraz koszt samego zabiegu.

Przeczytaj także innego newsa, w którym wypowiada się Zenon Wasilewski. To: "Konstanty Radziwiłł zapowiedział reformę, a eksperci ją ocenili"

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.