Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Zespół do spraw API przy ministrze Gowinie

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 02.03.2021
 
 
Zarządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina powołano zespół do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych – jego zadaniami są przegląd substancji czynnych, które mogą być wytwarzane w naszym kraju i analiza wydajności polskiego przemysłu farmaceutycznego. Podano też skład grupy eksperckiej.
W zarządzeniu ministra rozwoju, pracy i technologii z 26 lutego 2021 r. zapisano, że do zadań zespołu należy:
– opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego obywateli,
– przygotowanie analizy wydajności polskiego przemysłu farmaceutycznego pod kątem możliwości wytwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych w kraju,
– identyfikacja barier systemowych związanych z relokacją produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych do kraju,
– analiza i rekomendowanie kierunków zmian przepisów prawa oraz dokumentów programowych w zakresie aktywnych substancji farmaceutycznych w celu realizacji działań wskazanych w Strategii Farmaceutycznej dla Europy oraz w Krajowym Planie Odbudowy,
– realizowanie zadań wynikających z projektu „Rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych” w Krajowym Planie Odbudowy.

W skład zespołu wchodzą:
a) przewodniczący zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii nadzorujący merytorycznie sprawy związane z przemysłem farmaceutycznym,
b) członkowie zespołu – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
– ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
– ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
– ministra właściwego do spraw zdrowia,
– dyrektora Narodowego Instytutu Leków,
– głównego inspektora farmaceutycznego,
– prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
c) sekretarz zespołu – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Poza tym – przewodniczący może zapraszać do współpracy – z głosem doradczym – ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w obszarze polityki lekowej i farmacji oraz przedstawicieli:
– Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,
– Sieci Badawczej Łukasiewicz,
– Krajowych Producentów Leków,
– Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED,
– Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA,
– Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie nr 15 ministra rozwoju, pracy i technologii z 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe