Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zmiana szpitalnych ryczałtów – projekt

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 26.05.2022
 
 
Ministerstwo Zdrowia proponuje – w projekcie rozporządzenia – dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń tak, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.
Resort publikuje projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – ministerstwo proponuje w nim „wprowadzenie regulacji ustanawiających mechanizm odpowiedniego zwiększania ryczałtu o kwoty pochodzące z dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów opieki medycznej dla osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy”. – Mechanizm ten opiera się na założeniu, że podstawą zwiększenia ryczałtu dla danego świadczeniodawcy będzie osiągnięta w danym okresie wartość nadwykonania ryczałtu, bez względu na to, czy wynika ono ze zwiększonego wykonania świadczeń na rzecz świadczeniobiorców, czy też osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy – uzasadnia resort, dodając, że „kwota zwiększenia ryczałtu dla konkretnego świadczeniodawcy stanowić będzie iloczyn wartości jego nadwykonania oraz ilorazu ogólnej kwoty dotacji wykorzystanej w danym okresie i ogólnej wartości nadwykonań na terenie województwa”.

W projekcie jest też przepis, który pozwoli na zastosowanie współczynników korygujących wartość ryczałtu ze względu na posiadanie przez świadczeniodawcę certyfikatu akredytacyjnego również w odniesieniu do podmiotów, w których przypadku ważność takiego certyfikatu wygasła, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem aktualnego okresu rozliczeniowego, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji.

– Zmiany są konieczne w związku z realizacją świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy – uzasadnia resort zdrowia.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do projektu można wysyłać – w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu – na adres r.bulanowski@mz.gov.pl. Dotyczy to tych, którzy otrzymali pismo od resortu w tej sprawie – mają 7 dni na odpowiedź.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.