Maciek Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl

Zmiany w Wojskowym Instytucie Medycznym

Udostępnij:
Ministerstwo Obrony Narodowej informuje o pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu państwowego instytutu badawczego.
Rozpoczynają się prace nad projektem rozporządzenia zakładającego przekształcenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w państwowy instytut badawczy – informuje o tym Ministerstwo Obrony Narodowej na swojej stronie internetowej, dodając, że „adnotacja o projekcie pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”.

– Zmiana umożliwi realizację w sposób ciągły zadań zleconych Wojskowemu Instytutowi Medycznemu przez ministra obrony narodowej, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony zdrowia. Prognozuje się, że ze względu na zmieniające się w sposób niekorzystny warunki bezpieczeństwa istnieje konieczność intensyfikacji prac nad aktualizacją i wprowadzaniem efektywnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia medycznego żołnierzy. WIM dysponuje odpowiednim doświadczeniem w zakresie medycznego zabezpieczenia misji pokojowych i zagranicznych misji medycznych oraz realizuje badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze medycyny pola walki – wyjaśnia MON, wyliczając, że „nadanie Wojskowemu Instytutowi Medycznemu statusu Państwowego Instytutu Badawczego miałoby określać:
– przedmiot działania,
– zadania szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły,
– źródła finansowania”.

MON informuje też, że osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a planowany termin przyjęcia projektu przez RM to trzeci kwartał 2022 r.

Przeczytaj także: „Potrzebujemy Wojskowej Służby Zdrowia”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.