123RF

Zmiany w skierowaniach lekarskich

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
17 marca zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy o skierowaniach na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową – zmiany dotyczą papierowych wersji dokumentów.
Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową jest w Dzienniku Ustaw od 2 marca – z dopiskiem, że zaczyna obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia, czyli 17 marca.

Jakie są zmiany w dokumencie?

Nowymi przepisami wprowadza się elektroniczne skierowania do sanatorium i na rehabilitację uzdrowiskową – te docelowo mają wyeliminować postać papierową skierowań wystawianych przez lekarzy, współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

– Projektowane rozwiązania umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami – informuje w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia, podkreślając, że „przyjęte rozwiązanie usprawni proces obsługi pacjentów przez skrócenie procesu wystawiania i wypełniania druku skierowania, a także zniweluje ryzyko zagubienia wersji papierowej takiego druku i niewywiązania się z 30-dniowego terminu przesłania skierowania do właściwego oddziału funduszu”. Podkreśla się też, że „efektem dodatkowym jest docelowa likwidacja kosztów związanych z drukami skierowań oraz usługi pocztowej – wysyłka skierowań w zamkniętej kopercie”.

Rozporządzenie zaczyna obowiązywać od 17 marca, ale zakłada się, że jeszcze do 30 czerwca 2023 r. będzie można stosować zamiennie skierowania w postaci papierowej. Co ważne – możliwość wystawiania skierowań papierowych będzie również po tym terminie w dwóch wyjątkowych sytuacjach.

– Dotyczyć to będzie przypadków, gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju lub gdy warunki organizacyjno-techniczne, w tym brak dostępu do systemu teleinformatycznego, uniemożliwiają wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Udostępniamy rozporządzenie w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Przeczytaj także: „Zalane skierowanie na badanie – analiza przypadku”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.