Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Zmiany wyceny w fizjoterapii

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 12.01.2022
 
 
Opublikowano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyceny świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej. – Nowe produkty rozliczeniowe, zgodnie z propozycją, stworzono z uwzględnieniem czasu pracy fizjoterapeutów, a nie wyceny konkretnych procedur – wyjaśniono w dokumencie, który udostępniamy.
W dokumencie zapisano „rozwiązania polegające na odejściu od płacenia za procedurę, pozostawiając większą swobodę terapeuty w wyborze realizowanych procedur fizjoterapeutycznych”.

– Zaproponowana zmiana konstrukcji stanowi uniwersalną metodę umożliwiającą tworzenie dowolnych konfiguracji udzielania świadczeń w zależności od potrzeb pacjentów. Dodatkowo zmniejszenie liczby produktów rozliczeniowych przyczyni się do uproszczenia systemu sprawozdawczego – uzasadniono, dodając, że „zmiany są spójne z założeniami przedstawicieli środowiska fizjoterapeutycznego współpracującego w ramach konsultacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji”.

– Nowe produkty rozliczeniowe, zgodnie z propozycją, stworzono z uwzględnieniem czasu pracy fizjoterapeuty, a nie wyceny konkretnych procedur, co umożliwi płynną modyfikację prowadzonej terapii adekwatnie do indywidualnych potrzeb pacjenta. Podejście takie umożliwi i usprawni osiąganie przyjętych, indywidualnych celów fizjoterapii – wyjaśniono w zarządzeniu. Poinformowano też, że „w wycenach świadczeń przygotowanych przez AOTMiT uwzględniona została stawka godzinowa pracy fizjoterapeuty stanowiąca pochodną aktualnych danych finansowo-księgowych przekazanych przez świadczeniodawców”.Zarządzenie zacznie obowiązywać 1 lutego.

Jeśli chcesz ściągnąć zarządzenie i załączniki, kliknij w: Zarządzenie nr 72022DSOZ.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.