Żurakowski: Nie zmieniajcie wycen neonatologii i pediatrii przy zastosowaniu obecnych algorytmów AOTMiT

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: KL, Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Interwencyjnych
- Mimo naszych apeli oraz prób przekazania informacji o błędach popełnionych podczas procesu wycen procedur, AOTMiT opublikowała, a Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie błędnie skalkulowane propozycje nowych taryf - pisze członek zarządu SZKI w piśmie Ministerstwa Zdrowia.
dr hab.n.med. Aleksander Żurakowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, prezes Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych:
- Stowarzyszenie zrzesza grupę lekarzy, którzy jako pierwsi doświadczyli obniżenia wycen procedur zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej dokonanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Bazując na naszych doświadczeniach apelujemy o zaprzestanie dalszego procesu zmiany wycen z zakresu neonatologii i pediatrii przy zastosowaniu obecnie stosowanych algorytmów przez AOTMiT.

Mimo naszych licznych apeli oraz prób przekazania informacji o oczywistych błędach popełnionych podczas procesu wycen procedur, AOTMiT opublikowała, a Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie całkowicie błędnie skalkulowane propozycje nowych taryf. Powtarzanie tych samych błędów w kolejnych dziedzinach medycyny może doprowadzić do całkowitego zahamowania postępu i rozwoju polskiej medycyny oraz uniemożliwić chorym dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii.

Zdajemy sobie sprawę, iż rzetelna wycena skomplikowanych procedur w ochronie zdrowia jest procesem trudnym i złożonym, a możliwość popełnienia błędu duża. Według naszej oceny oparcie wycen o dobrowolnie przekazywane dane przez Szpitale bez jakiejkolwiek oceny ich rzetelności, brak dialogu i konsultacji agencji ze środowiskiem lekarskim doprowadza do sytuacji, w której wyceny AOTMiT nie odpowiadają nawet 50% realnych kosztów. Bazując na naszych przykrych doświadczeniach celowym wydaje się poddanie społecznej dyskusji dokładnej metodologii wycen jeszcze przed ostateczną publikacją nowych taryf, co pozwoli na zgłoszenie merytorycznych uwag przez środowisko profesjonalistów.

Nawet pobieżna analiza sytuacji w specjalistycznych ośrodkach pediatrycznych, w których obecna taryfikacja procedur nie pozwala na pokrycie bieżących kosztów wskazuje, iż propozycje agencji mogą doprowadzić do ich całkowitej zapaści. Biorąc pod uwagę, iż życie i zdrowie dzieci powinno być najwyższym priorytetem opieki zdrowotnej państwa działalność agencji powinna zostać poddana istotnym zmianom, aby w przyszłości nie dopuszczać do wyżej wymienionej sytuacji.

Tłumaczenie agencji, iż opublikowane taryfy są tylko „wstępną wyceną” wg naszej oceny jest niedopuszczalne. AOTMiT jako bardzo istotny instrument kształtowania polityki zdrowotnej nie może publikować całkowicie błędnych kalkulacji. Doprowadza to do sytuacji, iż społeczeństwo, Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ nigdy nie będzie miało pewności czy opublikowana wycena jest rzetelna i ostateczna. Podważa to w sposób fundamentalny rzetelność pracy AOTMiT. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, iż te wstępne wyceny, nie będą jednak wstępne i wejdą w życie naprawdę, ponieważ AOTMiT, podobnie jak w przypadku kardiologii nie uwzględni proponowanych zmian lub da zbyt mało czasu na realne i rzetelne przygotowanie propozycji zmian.

Rozumiemy, iż kalkulacja kosztów jest procesem trudnym i bardzo często rozmija się z realnymi potrzebami, czego przykładów dostarczają nam inne dziedziny życia gospodarczego. Dlatego wg naszej opinii wycena procedur medycznych nie może opierać się na fakultatywnie zebranych niedokładnych danych ze Szpitali. Jej podstawą powinna być wnikliwa analiza finansów jednostek oraz szeroka konsultacja z profesjonalistami zajmującymi się zarządzaniem Szpitalami.

Niestety, z naszych własnych obserwacji wiemy, iż pomimo deklaracji agencji większość zgłoszonych uwag wskazujących na oczywiste błędy w taryfikacji świadczeń z zakresu kardiologii nie została uwzględniona.

W związku z powyższym apelujemy o wstrzymanie pracy AOTMiT nad obniżaniem taryf oraz proponujemy przeprowadzenie konsultacji społecznych, które pozwoliłyby na stworzenie nowej metodologii opracowywania wycen pozwalających na rzetelny proces taryfikacji procedur medycznych, którego efekty odpowiadałyby na potrzeby systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.