Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Badanie EZOP II: Ponad 25 proc. dorosłych Polaków doświadcza zaburzeń psychicznych

Źródło: PAP
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.12.2021
 
 
Różnych zaburzeń psychicznych doświadcza w swoim życiu więcej niż jedna czwarta dorosłych mieszkańców Polski, czyli ponad osiem milionów osób – wynika z badań EZOP II przeprowadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).
Zaledwie 16 procent osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. Wynika to nie tylko ze słabej dostępności specjalistów, ale też z powodu uprzedzeń innych ludzi wobec chorych.

– Ponad połowa Polaków nie akceptuje osób z zaburzeniami w swoim środowisku i niechętnie widzi placówki opieki psychiatrycznej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Bez gruntownej zmiany systemu ochrony zdrowia psychicznego nie będziemy w stanie zdecydowanie wpłynąć na poprawę tego stanu – powiedział dr Jacek Moskalewicz, socjolog z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN, współkoordynator projektu EZOP II.

Częste przypadki zaburzeń związanych z alkoholem
Ponad 7 proc. respondentów doświadczyło zaburzeń związanych z alkoholem kiedykolwiek w życiu. Przy czym, jak wynika z badania, odsetek ten wśród bezrobotnych mężczyzn sięga 35 proc., a wśród pracujących – 12 proc. – Wśród ogółu cierpiących na zaburzenia alkoholowe znakomitą większość stanowią jednak pracujący, bowiem takich mężczyzn jest więcej niż bezrobotnych. Na tym polega swojego rodzaju paradoks prewencyjny – komentował dr Moskalewicz.

Dodał też, że pomimo coraz lepszych metod leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu nie ubywa. – Rocznie leczy się ponad 200 tysięcy osób, to ogromny wysiłek, ogromny koszt, a współczynniki zgonów z powodu alkoholu rosną – ocenił. Zdaniem Moskalewicza ograniczenie rozpowszechnienia zaburzeń alkoholowych w dużej mierze zależy od działań prewencyjnych.

– Jeżeli ceny rzeczywiście się zwiększą, zmniejszy fizyczna dostępność alkoholu, to spadnie liczba osób z zaburzeniami. To ma też duże znaczenie symboliczne. Nie może być tak, że tłumaczymy dzieciom i młodzieży, iż alkohol jest szkodliwy, a tymczasem sprzedaje się go na każdym rogu, czasem 24 godziny na dobę – powiedział specjalista i podkreślił, że należy zajmować się całą populacją i „stosować rozwiązania profilaktyki środowiskowej skierowane do całego społeczeństwa”.

Co piąte dziecko mieszkające na wsi doświadcza zaburzeń rozwojowych
Z badania wynika także, że zaburzenia rozwojowe dotykają ponad 400 tysięcy dzieci do 6. roku życia. U tych mieszkających na wsi odsetek przekracza 20 procent, co wymaga między innymi podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców i zapewnienia miejsca w przedszkolach.

Wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat doświadczenia zaburzeń psychicznych ma blisko 600 tysięcy. Szczególnie duże ryzyko występuje u dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Badanie EZOP II przeprowadzono na próbie losowej 15 tys. osób w latach 2018–2021. Przedstawia ocenę rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych i ich uwarunkowań wśród dzieci do 6. roku życia, dzieci i młodzieży w wieku 7–17 lat oraz dorosłych.

EZOP II finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Jest kontynuacją badania EZOP I z lat 2009–2012 (10 tys. respondentów) zrealizowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.