NEUROLOGIA
Depresja
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Depresja i uzależnienia od Internetu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: Rozpowszechnienie i współwystępowanie objawów depresyjnych i uzależnienia od Internetu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. M. Kamieniarz, K. Dylewski, A. Kosmala, W. Nowak, S. Stopka, dr A. Rajewska-Rager W: 26 konferencja sekcji psychiatrii Dzieci i
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 12.11.2012
 
 
W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost dostępności i korzystania z Internetu i związany z tym rozwój nieprawidłowych wzorców zachowań. Uzależnienie od Internetu (Internet Addiction Disorder, IAD) może doprowadzać do istotnego pogorszenia funkcjonowania w wielu sferach życia człowieka, a wyniki dotychczasowych badań wskazują również na możliwy związek pomiędzy występowaniem uzależnienia a objawami depresyjnymi i tendencjami suicydalnymi.
Celem prezentowanego badania była ocena rozpowszechnienia zależności od Internetu oraz ocena zależności między występowaniem IAD a objawami depresyjnymi wśród młodzieży licealnej.
Badaniem objęto 397 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu. W przebadanej grupie 204 stanowiły uczennice, 193 uczniowie, ich średnia wieku wynosiła 17,6 lat. W celu oceny stopnia uzależniania zastosowano dwa kwestionariusze stworzone przez panią doktor Kimberley Young: dychotomiczną, 8-punktową skalą YDQ (Young Diagnostic Questionnaire) oraz 20-punktową skalę IAT (Internet Addiction Test). Do oceny występowania objawów depresji - skalę samooceny depresji Zunga. Dodatkowo, w badaniu użyto kwestionariusz własny uwzględniający dane demograficzne oraz informacje dotyczące funkcjonowania społecznego uczniów. Na podstawie testu YDQ u 12,3% uczniów stwierdzono występowanie ryzyka uzależnienia od Internetu, 3,5% spełniało kryteria uzależnienia, a 0,3% badanych znalazło się w grupie silnego uzależnienia od Internetu. Wyniki testu IAT podzieliły uczniów na grupę zwyczajnych użytkowników Internetu (77,7%), osoby z problematycznym użytkowaniem Internetu (28,1%) i ciężkim problematycznym użytkowaniem Internetu (0,2%). Wyniki skali Zunga ujawniły 6 osób znajdujących się w grupie ryzyka depresji oraz 1 osobę z objawami łagodnej depresji. Nie znaleziono korelacji pomiędzy wynikami testów uzależnienia od Internetu i skali Zunga, natomiast w szczegółowej analizie objawów depresyjnych stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy występowaniem obniżonego nastroju i myśli rezygnacyjnych a wysokimi wynikami testów YDQ i IAT. Zaobserwowano również korelację pomiędzy czasem spędzanym w Internecie a wynikami skali Zunga oraz testów uzależnienia od Internetu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy płcią, miejscem zamieszkania, wykształceniem rodziców, średnią ocen w szkole, stosowaniem używek a występowaniem uzależnienia od Internetu.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. The Relationship Between Internet Addiction and Depression Among Migrant Children and Left-Behind Children in China.Guo J, Chen L, Wang X, Liu Y, Chui CH, He H, Qu Z, Tian D. Cy-berpsychol Behav Soc Netw. 2012 Sep 24.
2. The relationship between excessive Internet use and depression: a questionnaire-based study of 1,319 young people and adults. Morrison CM, Gore H. Psychopathology. 2010;43(2):121-6
3. Depression and Internet addiction in adolescents. Ha JH, Kim SY, Bae SC, Bae S, Kim H, Sim M, Lyoo IK, Cho SC. Psychopathology. 2007;40(6):424-30
4. Internet addiction or excessive internet use. Am J Drug Alcohol Abuse. 2010
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.