Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
124RF

ESOC 2022: Badanie ATTENTION, czyli jak leczyć udar w obrębie tętnicy podstawnej

Źródło: opr. Damian Matusiak, ESOC 2022, doi: 10.1177/1941874415583847
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 16.05.2022
 
 
Ważne doniesienia z tegorocznego kongresu Europejskiej Organizacji Udarowej (European Stroke Organisation Conference – ESOC) – udowodniono skuteczność terapii endowaskularnej u pacjentów z udarem niedokrwiennym w obrębie tętnicy podstawnej mózgu.
Udar ten reprezentuje od 1 proc. do 4 proc. wszystkich udarów niedokrwiennych. Niebezpieczeństwo tego typu niedokrwienia polega na tym, że jego objawy mogą naśladować inne stany, powodując opóźnienie w ocenie neurologicznej – a czas jest tu najcenniejszy.

Randomizowane badanie ATTENTION przeprowadzono, by zweryfikować hipotezę o wyższości terapii wewnątrznaczyniowej od najlepszego postępowania medycznego w osiąganiu korzystniejszych wyników po 90 dniach u pacjentów z ostrym udarem w tętnicy podstawnej w ciągu 12 godzin od szacowanego czasu wystąpienia pierwszych objawów. Wyniki dużych badań przeprowadzonych w poprzednich latach (BEST, BASICS) nie wykazały istotnego statystycznie efektu.

Do badania włączono 342 pacjentów z 36 ośrodków udarowych w Chinach; u wszystkich potwierdzono badaniem obrazowym okluzję tętnicy podstawnej w ciągu 12 godzin od wystąpienia objawów. Zakwalifikowano ciężko chorych z wynikiem co najmniej 10 w skali NIHSS (mediana 24). Zostali oni przydzieleni losowo w stosunku 2:1 do leczenia wewnątrznaczyniowego lub do terapii zachowawczej (mediana czasu od wystąpienia udaru do randomizacji 5 godzin).

W imieniu zespołu badawczego wyniki zaprezentował prof. Raul Nogueira. Wykazano, że korzystny wynik funkcjonalny (mRS, 0–3) po 90 dniach osiągnięto u 22,8 proc. pacjentów z grupy kontrolnej i 46 proc. z grupy interwencyjnej (p <0,001). Obliczono wskaźnik NNT (number needed-to-treat) – wyniósł on aż 4. Mimo że zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia objawowego krwawienia wewnątrzczaszkowego w grupie badawczej (5,3 proc. vs 0,0 proc.), śmiertelność w ciągu 90 dni okazała się znacząco niższa (36,7 proc. vs 55,3 proc.).

W komentarzach konferencyjnych podkreślono wagę powyższych rezultatów – badacze są zgodni, że zapewniają one o korzyści z trombektomii w porównaniu z leczeniem farmakologicznym w przypadku udaru w obrębie tętnicy podstawnej. Dodatkowo część ośrodków wykonuje już od dawna ten zabieg, jednak opierając się na „good clinical practice”, badanie ATTENTION dostarcza twardego dowodu o słusznym postępowaniu.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.