Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Jest już gotowy program nowej specjalizacji – psychoterapii uzależnień

Udostępnij:
Program szkolenia specjalizacyjnego w nowej dziedzinie – psychoterapii uzależnień – został zatwierdzony przez ministra zdrowia.
Specjalizację taką będą mogły uzyskać osoby z tytułami magistra w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim.

Program został opublikowany na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie trwać 4 lata i obejmie 10 modułów, w tym 24 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity. Program szkolenia specjalizacyjnego opracował zespół ekspertów.

Osoba mająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów.

CMKP podnosi, że dzięki wprowadzeniu nowej specjalizacji system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która udzielać będzie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Osoby takie będą mogły także przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.