Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Neurogeneza w chorobach neurodegeneracyjnych u osób dorosłych

 
Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za procesy tworzenia i eliminacji neuronów w mózgu dorosłego człowieka, a także wpływu na nie stanu zapalnego daje nadzieję na znalezienie nowych kierunków terapii chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona i Huntingtona.
Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku uważano, że ośrodkowy układ nerwowy nie ma zdolności do regeneracji, a tworzenie nowych neuronów w mózgu ogranicza się do okresu płodowego. Późniejsze badania wykazały istnienie neurogenezy w mózgu dorosłego człowieka, także w starszym wieku. Zrozumienie delikatnej równowagi między tworzeniem nowych neuronów i ich eliminacją umożliwiło ponowne przyjrzenie się procesom neurodegeneracyjnym w kontekście tworzenia nowych neuronów.

Neurogeneza mózgu dorosłego człowieka to proces podziału komórek, różnicowania i integracji nowych neuronów w mózgu. Neurony powstające w strefie podkomorowej migrują do opuszki węchowej, podczas gdy nowo powstałe neurony w zakręcie zębatym migrują lokalnie. W neurogenezie dorosłych oprócz neuronów glejowych powstają także astrocyty i oligodendrocyty. Neurogeneza jest regulowana przez czynniki endogenne i egzogenne wpływające na potencjał proliferacyjny komórek progenitorowych i zwiększające tempo rozwoju połączeń dendrytycznych nowo powstałych neuronów.

Początkowo powolny proces rozwoju choroby neurodegeneracyjnej może wpływać stymulująco na neurogenezę. Podwyższony poziom czynników prozapalnych może się przyczynić do powstania nowych neuronów. Taką hipotezę wydają się potwierdzać dane z literatury. O znaczeniu proneurogennym stanu zapalnego świadczą białka wydzielane przez aktywny mikroglej, głównie CD47 i CD55 oraz interleukiny 4 i 10. Z drugiej strony niekorzystny wpływ procesu zapalnego w mózgu jest zwykle związany z jego przewlekłą chorobą, gdyż stymulowany mikroglej zwiększa stężenie cytokin, które mają negatywny wpływ na neurogenezę.

Przywrócenie równowagi między eliminacją a tworzeniem neuronów jest ważne i daje nadzieję na znalezienie nowych kierunków terapii chorób neurodegeneracyjnych. Istnieją punkty wspólne, które mogą się stać celem dalszych badań. Na uwagę zasługują zaburzenia gospodarki wapniowej, tak ważne w transdukcji sygnału, stan mitochondriów z enzymami biorącymi udział w tworzeniu ATP, a także zmniejszenie stanu zapalnego w obszarach neurogennych.

Pełna treść artykułu: Tomasz Stępień. Neurogenesis in neurodegenerative diseases in the adult human brain. Adv Psychiatry Neurol 2021; 30 (4): 287-292.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.