NEUROLOGIA
Choroba afektywna dwubiegunowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ocena występowania współchorobowości pomiędzy ADHD a BP I – metaanaliza badań rodzinnych

Źródło: Examining the comorbidity between attention deficit hyperactivity disorder and bipolar I disorder: a meta-analysis of family genetic studies. Faraone SV, Biederman J, Wozniak J. Am J Psychiatry. 2012 Dec 1;169(12):1256-66
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 09.01.2013
 
 
Tagi: adhd, chad
Badania epidemiologiczne ostatnich lat potwierdzają występowanie współchorobowości pomiędzy ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) a chorobą dwubiegunową typu I. Nadal jednak brakuje badań oceniających stopień współwystępowania tych zaburzeń u osób młodych.
Autorzy prezentowanego w grudniowym American Journal of Psychiatry badania prze-prowadzili przegląd dotychczas wykonanych badań genetycznych w rodzinach osób z rozpozna-niem ADHD i choroby afektywnej dwubiegunowej typu I. W analizie wzięto pod uwagę 4,301 krewnych z osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz 1877 krewnych osób z rozpoznaniem ADHD i 1,601 krewnych probandów do porównania. Wyniki analizy przeprowadzo-nych badań wykazały zarówno istotnie statystycznie częstsze występowanie ADHD wśród krew-nych osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową jak i znacznie częstsze występowania choroby dwubiegunowej typu I wśród krewnych probantów z ADHD. Autorzy podkreślili potrzebę przeprowadzenia badań replikacyjnych oceniających czy współwystępowanie z ADHD i BP I sta-nowi pewien podtyp choroby występujący rodzinnie i czy różni się on w zakresie charakterystyki typu objawów.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. Further evidence for robust familiality of pediatric bipolar I disorder: results from a very large controlled family study of pediatric bipolar I disorder and a meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2012
2. Familial risk analyses of attention deficit hyperactivity disorder and substance use disorders. Am J Psychiatry. 2008
3. A systematic review of rates and diagnostic validity of comorbid adult attention-deficit/hyperactivity disorder and bipolar disorder. J Clin Psychiatry. 2007
4. Controlled, blindly rated, direct-interview family study of a prepubertal and early-adolescent bipolar I disorder phenotype: morbid risk, age at onset, and comorbidity. Arch Gen Psychiatry. 2006
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe