Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Archiwum

Prof. Rejdak: Nadal jest wysoka liczba powikłań neurologicznych po COVID-19 ►

Źródło: II Konferencja Neuroradiologia w Praktyce Klinicznej
Autor: Monika Stelmach |Data: 26.10.2022
 
 
– O ile ostra infekcja związana z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest coraz rzadsza, to liczba chorych zgłaszających się do neurologów z powikłaniami po COVID-19 nadal jest wysoka. U części osób pojawiają się one w dość odległym czasie po przebyciu choroby. W sumie mogą dotyczyć nawet 2 mln pacjentów – mówi prof. Konrad Rejdak.
Long covid może trwać wiele miesięcy po przebyciu infekcji. Jak zauważa prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie, obecnie toczą się intensywne badania dotyczące neurologicznych powikłań i wszyscy mają nadzieję, że te zmiany będą odwracalne – co dziś nie jest oczywiste.

W swoim wykładzie ekspert omawia mechanizmy uszkodzenia układu nerwowego, co już dziś jest dość dobrze poznane. Odpowiada za to przede wszystkim układowa reakcja zapalna a także zakrzepica, szczególnie w mikrokrążeniu, co może przyczyniać się m.in. do udarów mózgu.

– Nadal jest zagadką, w jakim stopniu wirus może wywierać odległe skutki, czy w formie latentnej będzie pozostawał w układzie nerwowym i jakie mechanizmy wtórne uruchomi. Te aspekty będą badane przez kolejne lata – stwierdza prof. Rejdak.

Ostre neurologiczne objawy infekcji są częstym zjawiskiem: wymioty, zawroty głowy, bóle głowy, nudności czy zaburzenia świadomości. – Narastanie objawów ośrodkowych, o charakterze encefalopatii, powinno budzić naszą czujność – dodaje specjalista.

Badania pokazują, że około 10 proc. pacjentów doznało udaru w przebiegu COVID-19 na wczesnych etapach COVID-19. Wiele jest też powikłań udarowych w czasie odległym. W tym przypadku trudno jednoznacznie stwierdzić, który patomechanizm był decydujący. Niemniej u części pacjentów w wywiadzie pojawia się przebyty COVID-19. Innym powikłaniem mogą być zmiany demielinizacyjne, zmiany w istocie białej.

Możliwe są też zmiany neurologiczne opóźnione, takie jak: polineuropatia zapalna, zespół Millera-Fishera, zespół zmęczenia, zaburzenia funkcji poznawczych.

Najnowsze badania pokazują, że może dochodzić do poważnych zaników struktur mózgowia, głównie odpowiedzialnych za pamięć i czynności poznawcze.

Jak szacuje ekspert, w Polsce następstwa neurologiczne po COVID-19 w różnym nasileniu mogą dotyczyć nawet 2 mln osób. Stanowi to duże wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia.

Prof. Rejdak omawia również strategie terapeutyczne na różnych etapach COVID-19 oraz po przebytej chorobie.

Wykład do obejrzenia poniżej.Wykład „Neuro-COVID" został wygłoszony podczas II Konferencji Neuroradiologia w Praktyce Klinicznej wydawnictwa Termedia.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.