Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rozpoznanie ADHD może zwiększać ryzyko wystąpienia nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem u dorosłych osób z otyłością

Źródło: Attention deficit hyperactivity disorder increases the risk of having abnormal eating behaviours in obese adults. Docet MF, Larrañaga A, Pérez Méndez LF, García-Mayor RV. Eat Weight Disord. 2012 Jun;17(2):e132-6.
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 22.10.2012
 
 
Celem badania opublikowanego w Journal of Eating Weight Disorder przez Cocet i wsp. była ocena nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem u osób otyłych z rozpoznaniem ADHD (ang. attention deficit hyperactivity disorder) w porównaniu do osób dorosłych ze stwierdzoną otyłością bez rozpoznania ADHD.
W badaniu wzięło udział 51 pacjentów z rozpoznaniem ADHD i otyłością definiowaną poprzez wartości BMI ≥30 kg/m2 oraz 179 osób z otyłością bez ADHD z grupy kontrolnej. W pracy oprócz wzrostu, wagi i BMI poddano ocenianie również obecność nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem (za pomocą specjalnie przygotowanego kwestionariusza). Wyniki wykazały, iż 88,2% pacjentów vs 70,9% osób z grupy kontrolnej miało nieprawidłowe wzorce zachowań związanych z jedzeniem (p=0,01). W szczegółowej analizie typów nieprawidłowych zachowań stwierdzono, iż jedzenie pomiędzy posiłkami było obecne u 76.5% pacjentów vs 59.8% osób z grupy kontrolnej (p=0.00). Wstawanie w nocy „aby zjeść” wykazano u 21.6% pacjentów vs 8.9% (p=0.01), epizody napadowego objadania się stwierdzono u 54.9% vs 23.5% (p=0.00). Jedzenie dużych ilości pokarmów 25.5% vs 21.2% (p=0.52), natomiast jedzenie w tajemnicy odpowiednio: 21.6% vs 8.9% (p=0.01). Prezentowane badanie jest jednym z pierwszych oceniających nieprawidłowe wzorce jedzenia u pacjentów z rozpoznaniem ADHD. Wyniki podkreślają istotnie statystycznie wyższe wskaźniki nieprawidłowych zachowań u otyłych pacjentów z ADHD w porównaniu do osób otyłych bez ADHD. Badacze w podsumowaniu zasugerowali, iż rozpoznanie ADHD może być czynnikiem ryzyka rozwoju nieprawidłowych zachowań związanych z jedzeniem, które mogą istotnie wpływać na nasilenie otyłości jak i ewentualne kłopoty ze skutecznym jej leczeniem.

Bibliografia dla zainteresowanych:
1. Weight loss following a clinic-based weight loss program among adults with attention deficit/hyperactivity disorder symptoms. Eat Weight Disord. 2010
2. Treatment of refractory obesity in severely obese adults following management of newly diagnosed attention deficit hyperactivity disorder. Int J Obes (Lond). 2009
3. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and obesity: a systematic review of the literature. Crit Rev Food Sci Nutr. 2008
4. Obesity, alexithymia, psychopathology and binge eating: a comparative study of 40 obese patients and 32 controls. Encephale. 2001
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe