Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Strategia dla neurologii tematem VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN

Autor: Iwona Konarska |Data: 16.09.2022
 
 
Strategia, potem to, co się udało osiągnąć, i wreszcie to, o co walczymy – tak najkrócej, w trzech punktach, można przedstawić tematy wykładów prof. Konrada Rejdaka, prof. Agnieszki Słowik i prof. Haliny Sienkiewicz-Jarosz.
Debatę rozpoczęło wystąpienie prof. Claudio Bassettiego, który apelował o wzmocnienie neurologii ogólnej. Przedstawił między innymi wykres pokazujący liczbę neurologów na liczbę mieszkańców. Widać, że w Polsce mamy niedobory.

Strategia dla neurologii – plany i perspektywy PTN
– Walczymy, żeby neurologia była wiodącą dziedziną medycyny, podobnie jak kardiologia i onkologia. Żeby była priorytetem wpisanym w dokumenty rządowe – powiedział prof. Rejdak i zwrócił uwagę, że konieczne jest stworzenie systemu referencyjnego. Wyzwaniem są ponadto kadry, bo jedna trzecia aktywnych neurologów jest na emeryturze i trudno sobie wyobrazić sytuację, gdyby wszyscy postanowili wreszcie odpocząć. Inny problem to fakt, że w Polsce mamy ok. 4,5 tys. czynnych neurologów, ale połowa pracuje poza publicznym systemem ochrony zdrowia.

Przykładem dobrej organizacji jest sieć oddziałów udarowych.

Co udało się osiągnąć – perspektywa konsultant krajowej
– Jesteśmy beneficjentami powołania Krajowej Rady ds. Neurologii – podkreśliła prof. Agnieszka Słowik. Przytoczyła też przykład Narodowego Planu Chorób Rzadkich – kilkadziesiąt tysięcy osób z chorobami neurologicznymi leczy się w ramach tego dofinansowania.

Rośnie również liczba wykonanych trombektomii.

Zwróciła ponadto uwagę na edukację neurologów – ważne jest, żeby neurologia stała się specjalizacją priorytetową i atrakcyjną choć, jak przyznała, już dzisiaj cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zapowiedziała również nowy program specjalizacyjny (w jego układaniu wziął udział rezydent).

Prof. Słowik podkreśliła konieczność modyfikacji ścieżek terapeutyczno-diagnostycznych, co uczyni leczenie bardziej efektywnym, pacjent nie będzie gubił się w systemie, usprawniona zostanie organizacja pracy.

Krajowa Rada ds. Neurologii – podsumowanie działalności, plany i priorytety
Prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz zauważyła, że prace rady to dwa nurty – jeden ogarniający sprawy zasadnicze, a więc dostęp do sprawdzonych terapii, organizacja ochrony zdrowia dla osób z chorobami neurologicznymi, drugi bardziej pozytywistyczny – poszukiwanie szybkich możliwości poprawy pracy neurologa.

Rada omawiała więc terapię udarów i wnioskowała o przedłużenie pilotażu (decyzje podejmowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Neurologicznym), zastanawiała się nad zmniejszeniem liczby hospitalizacji, zauważyła pogarszającą się sytuację rehabilitacji neurologicznej. Ale tematem bardziej przyziemnym było np. omówienie zasad transportu, także między szpitalami.

– Oprócz strategii pokazanej w szerszym kontekście są sprawy, które można szybko poprawić – komentowała prof. Sienkiewicz-Jarosz.

Zauważyła, że wyceny procedur medycznych nie zmieniły się od lat. Tymczasem co trzecia osoba zachoruje na chorobę neurologiczną, a więc pieniądze wydane na leczenie mogą przywracać pacjentom sprawność i są po prostu dobrą inwestycją.

Rada ma działać przez 10 lat, jednak zamierza pracować bez myślenia o tak odległym terminie.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.