NEUROLOGIA
Schizofrenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Suplementacja kwasem foliowym i witaminą B12 w schizofrenii – wyniki wieloośrodkowego randomizowanego badania

Źródło: Roffman JL, Lamberti JS, Achtyes E, Macklin EA, Galendez GC, Raeke LH, Silverstein NJ, Smoller JW, Hill M, Goff DC. Randomized Multicenter Investigation of Folate Plus Vitamin B12 Supplementation in Schizophrenia. JAMA Psychiatry. 2013 Mar 6:1-9
Autor: Marzena Jaskot |Data: 22.03.2013
 
 
Tagi: schizofrenia
W badaniu Rofman i wsp. oceniali czy suplementacja kwasem foliowym oraz witaminą B12 może mieć wpływ na zmniejszanie objawów negatywnych schizofrenii oraz czy funkcjonalne warianty genów związanych z kwasem foliowym mają wpływ na odpowiedź na leczenie.
Wyniki wcześniej przeprowadzanych badań wskazują na związek objawów negatywnych schizofrenii z poziomem kwasu foliowego we krwi, sugerując korzyść terapeutyczną z suplementacji kwasem foliowym w schizofrenii. W swoim badaniu Rofman i wsp. oceniali czy suplementacja kwasem foliowym oraz witaminą B12 może mieć wpływ na zmniejszanie objawów negatywnych schizofrenii oraz czy funkcjonalne warianty genów związanych z kwasem foliowym mają wpływ na odpowiedź na leczenie. Badanie było badaniem randomizowanym, kontrolowanym placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby. Wzięły w nim udział 3 akademickie ośrodki medyczne w Stanach Zjednoczonych. Czas jego trwania wynosił 16 tygodni i włączeni do niego zostali pacjenci ambulatoryjni w wieku 18-68 lat, z rozpoznaniem przewlekłej schizofrenii, z przetrwałymi objawami negatywnymi pomimo regularnego leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. W badaniu za-stosowano 2 mg kwasu foliowego i 400 μg witaminy B12.Wszyscy pacjenci leczeni byli lekami przeciwpsychotycznymi przez ostatnie 6 miesięcy, w stałej dawce przez min. ostatnie 6 tygodni przed włączeniem do badania. Kryterium włączenia do badania było uzyskanie 60 lub więcej punk-tów w skali PANSS. W badaniu wzięło udział 140 osób, losowo podzielonych na dwie podgrupy osób, które przyjmowały dodatkowo do stosowanych neuroleptyków odpowiednio a) kwas foliowy + witaminę B12 lub b) placebo. Wyniki wykazały, iż w grupie osób otrzymujących kwas foliowy oraz witaminę B12 zaobserwowano poprawę w zakresie redukcji negatywnych objawów w porównaniu do osób otrzymujących placebo. Zaobserwowano, iż tylko pacjenci homozygotyczni na allelu 484T (variant of FOLH1, rs202676) wykazywali znacznie większe korzyści z leczenia (p= 0.02). Równolegle, zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy poziomem kwasu foliowego we krwi ocenianego na początku badania i allelem 484 (p =0.03), która trwała aż do 8 tygodnia leczenia. Nie wykazano istotnych statystycznie zmian w zakresie redukcji objawów pozytywnych i ogólnych w PANSS pomiędzy badanymi grupami osób. W podsumowaniu autorzy podkreślili, iż suplementacja kwasem foliowym oraz witaminą B12 może mieć wpływ na redukcję objawów negatywnych schizofrenii, ale dobra odpowiedź na leczenie uzależniona jest zmiennością genetyczną wchłaniania kwasu foliowego.

Bibliografia dla zainteresowanych:

1. Folic acid with or without vitamin B12 for the prevention and treatment of healthy elderly and demented people. Cochrane Database Syst Rev. 2008
2. Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease: a randomized trial. JAMA. 2008
3. Efficacy of multivitamin supplementation containing vitamins B6 and B12 and folic acid as ad-junctive treatment with a cholinesterase inhibitor in Alzheimer's disease: a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study in Taiwanese patients. Clin Ther. 2007
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe