Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123rf

Szybka ulga w przypadku migreny epizodycznej

Źródło: https://www.medscape.com/viewarticle/953231#vp_1
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 17.06.2021
 
 
Najnowsze badania pokazują , że podczas ataku migreny przeciwciało monoklonalne eptinezumab uwalnia od bólu głowy już po godzinie od podania dożylnego (IV).
Wyniki RELIEF, randomizowanego kontrolowanego badania pacjentów z migreną, wykazały, że uczestnicy, którzy otrzymywali eptinezumab dożylnie, mieli większą szansę uwolnić się po godzinie od najbardziej dokuczliwych objawów (MBS) w porównaniu z tymi, którzy otrzymywali placebo.

Eptinezumab zapewniał również szybką ulgę w nudnościach. Trzydzieści minut po leczeniu ponad jedna trzecia pacjentów, którzy otrzymali przeciwciało monoklonalne, nie miała nudności. Dla porównania, około jedna czwarta pacjentów, którzy otrzymywali placebo, nie miała w tym czasie nudności. - Ta szybka skuteczność przeciwciała monoklonalnego eptinezumab wydaje się wspierać mechanizm bólu migrenowego i nudności o napędzie obwodowym – powiedział Paul K. Winner, dyrektor Premiere Research Institute i neurolog w Palm Beach Headache Center, w West Palm Beach na Florydzie. Przedstawił te wyniki na wirtualnym dorocznym spotkaniu American Headache Society (AHS) 2021.

Eptinezumab jest ukierunkowany na ligand peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP) i został zatwierdzony w zeszłym roku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do zapobiegania migrenie u dorosłych. Wcześniejsze wyniki badania RELIEF wykazały, że eptinezumab podawany podczas ataku zapewniał wyższy wskaźnik braku bólu głowy i braku MBS po 2 godzinach w porównaniu z placebo. W obecnym badaniu badacze przeanalizowali dane RELIEF, aby zidentyfikować najwcześniejsze punkty, w których odpowiedź na eptinezumab różniła się od odpowiedzi na placebo pod względem nie występowania bólu głowy i braku MBS.

Uczestnicy RELIEF byli w wieku od 18 do 75 lat i doświadczali migreny od 4 do 15 dni w miesiącu w ciągu 3 miesięcy przed badaniem przesiewowym. Wszyscy zostali losowo przypisani do grupy otrzymującej 100 mg eptinezumabu dożylnie (n = 238) lub placebo (n = 242). Uczestnicy deklarowali się na umiarkowane lub ciężkie ataki migreny. Leczenie podawano w ciągu 1 do 6 godzin od początku araku migreny. Od pacjentów wymagano powstrzymania się od wszelkich leków przeciwbólowych, pozwolono im przyjąć badany lek dopiero 2 godziny po wystąpieniu migreny. Infuzję zakończono po 30 minutach. Uczestnicy pozostawali w ośrodku badawczym przez 4 godziny. Objawy rejestrowano co 30 minut do 4 godzin po wlewie; nagrania były kontynuowane przez kolejne 48 godzin.

Wyniki wykazały, że wskaźnik ustąpienia bólu głowy wyniósł 9,7% w grupie eptinezumabu w porównaniu z 4,1% w grupie placebo ( p < 0,05). Również po 1 godzinie 33,2% grupy leczonej aktywnie było wolne od MBS w porównaniu z 22,1% grupy, która otrzymywała placebo ( p < 0,05). Rozdział między grupami trwał 48 godzin. Badacze zbadali również wpływ leczenia na poszczególne objawy związane z migreną. Po 1 godzinie eptinezumab odróżniono od placebo pod względem braku światłowstrętu (29,4% vs 17,0%; P < 0,05) i braku fonofobii (41,2% vs 27,2%; P < 0,05). Odróżnienie od placebo z powodu braku nudności nastąpiło po 30 minutach (36,7% vs 25,4%; P < 0,05). Ponadto stosowanie doraźnego leku było bardziej rozpowszechnione wśród pacjentów, którzy otrzymywali placebo niż wśród pacjentów, którzy otrzymywali eptinezumab w całym badaniu.

Komentując wyniki dla Medscape Medical News, Brian E McGeeney, MD, neurolog z Brigham and Women's Hospital w Bostonie, Massachusetts, powiedział, że główną siłą badania jest wykazanie wczesnego wpływu podawanego przeciwciała skierowanego na ligand CGRP na ostre objawy migreny dla pacjentów z epizodyczną migreną. Jednak słabością badania było wykluczenie pacjentów z przewlekłą migreną. Ponadto bezwzględna liczba poprawy we wczesnych okresach była niewielka.. Dodatkowo chociaż szybki efekt leczenia jest zaletą w profilaktyce terapeutycznej migreny, konieczność wlewu często ogranicza wykonanie.
Pytania, które warto zbadać w przyszłości, dotyczą tego, czy silny efekt utrzymuje się przy wielokrotnym podawaniu eptinezumabu i w jakim stopniu dotyczy on osób z częstszymi atakami, takich jak pacjenci z przewlekłą migreną.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe