Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Tacrolimusum nadal powinno być refundowane w leczeniu miastenii wynika z opinii AOTMiT

Źródło: AOTMiT
Autor: Monika Stelmach |Data: 06.05.2022
 
 
Rada Przejrzystości AOTMiT uważa za zasadną kontynuację refundacji leków zawierających substancję czynną tacrolimusum we wskazaniu pozarejestracyjnym miastenia.
W czerwcu 2019 roku Rada Przejrzystości wydała pozytywną opinię (nr 182/2019) w przedmiocie kontynuacji refundacji leków zawierających substancję czynną tacrolimusum w ocenianym wskazaniu. Dostępne dowody
naukowe, w tym wyniki badań klinicznych opublikowanych po wydaniu poprzedniej opinii, wskazują na skuteczność tacrolimusum u wybranych chorych z miastenią, w tym w szczególności nietolerujących niektórych innych leków immunosupresyjnych.

Uwzględniając przedstawione okoliczności, rada uznała, że refundacja leków zawierających substancję czynną tacrolimusum we wskazaniu pozarejestracyjnym miastenia powinna być kontynuowana.

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.