Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wysoko efektywne terapie (HET) leczeniem pierwszego wyboru w stwardnieniu rozsianym

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 16.11.2022
 
 
Zdecydowana większość uczestników sesji „Jak optymalizować leczenie chorych na RRMS: HET czy eskalacja?”, zorganizowanej podczas VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, była zdania, że wysoko efektywne terapie (HET) powinny być optymalnym leczeniem postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego (RRMS) pierwszego wyboru.
Tegoroczny zjazd neurologiczny w Lublinie stał się okazją do dyskusji o tym, jaki wariant strategii terapeutycznej powinien dominować w leczeniu SM. W debacie w stylu CONy (Controversies in Neurology) wzięli udział prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj, dyrektor Centrum Neurologii w Łodzi, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr n. med. Robert Bonek, ordynator Oddziału Neurologicznego i Neuroimmunologii Klinicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, a także w podwójnej roli – uczestnika i moderatora debaty – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Debatę rozpoczęto od kwestii bezpieczeństwa wysoko efektywnych terapii (HET). Zwrócono uwagę, że przekonanie środowiska neurologów, że należy rozpoczynać leczenie od metod mniej inwazyjnych, mogło wynikać z chęci uniknięcia leków o długim czasie działania na układ immunologiczny, a także wyboru leku o rzadziej występujących skutkach ubocznych. Podczas dyskusji eksperci potwierdzili jednak, że dzięki kilkuletnim badaniom oraz obserwacjom długoterminowym wiemy, że bezpieczeństwo terapii podstawowych i wysoko efektywnych jest porównywalne, a zastosowanie HET na początku leczenia jest o wiele bardziej skuteczne niż terapia eskalacyjna. Kierunek ten jest też zgodny ze stanowiskiem polskich ekspertów klinicznych w sprawie miejsca HET w modelu leczenia SM i europejskimi rekomendacjami leczenia SM (ECTRIMS i EAN), zgodnie z którym pacjenci powinni mieć dostęp do wysoko efektywnych terapii od razu po diagnozie.

Ważnym punktem debaty było omówienie roli pacjenta w procesie terapeutycznym. Eksperci podkreślili, że rekomendowany kierunek leczenia SM odzwierciedla oczekiwania samych chorych co do efektów i personalizacji terapii. Pacjenci chcą być leczeni wysoko efektywnymi lekami, aby uzyskać efekt terapeutyczny jak najszybciej i opóźnić progresję choroby.

W czasie dyskusji obecni podczas sesji neurolodzy mogli za pomocą głosowania zdecydować, czy HET jest optymalnym leczeniem w RRMS jako terapia pierwszego wyboru. Zdecydowana większość uczestników nie miała wątpliwości, że terapia nowo zdiagnozowanych pacjentów w Polsce powinna rozpoczynać się od leków o wyższej skuteczności.

Partnerem materiału jest Novartis.
PL2211092289
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.