NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wytyczne leczenia przeciwkrzepliwego w okresie okołozabiegowym u pacjentów po udarze

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Armstrong MJ, Gronseth G, Anderson DC i wsp. Summary of evidence-based guideline: Periprocedural management of antithrombotic medications in patients with ischemic cerebrovascular disease. Neurology 2013; 80(22):2065-2069.
Tagi: udary mózgu
Według nowych wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologii w trakcie niektórych zabiegów wykonywanych u pacjentów narażonych na ryzyko niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego leczenie przecwipłytkowe i przeciwkrzepliwe powinno być kontynuowane.
Amerykańska Akademia Neurologii (American Academy of Neurology) przedstawiła na łamach Neurology podsumowanie wytycznych leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego w okresie okołozabiegowym u pacjentów z ryzykiem niedokrwienia tkanki ośrodkowego układu nerwowego. Wytyczne zostały przygotowane w oparciu o przegląd systematyczny. Armstrong i wsp. podkreślili, że podejmowanie decyzji w sytuacjach okołozabiegowych polega na trafnej ocenie ryzyka krwawienia i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Zalecono:
- kontynuowanie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego i warfaryny przez pacjentów po udarze mózgu poddawanych zabiegom dentystycznym;
- kontynuowanie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego przez pacjentów po udarze mózgu, którzy są poddawani małoinwazyjnym zabiegom okulistycznym, dermatologicznym i innym procedurom z mniejszym ryzykiem krwawienia, w tym nakłuciu lędźwiowemu;
- kontynuowanie przyjmowania kwasu acetylosalicylowego przez część pacjentów, u których wykonywane będą biopsja płuca, endoskopie zabiegowe i biopsje narządów miąższowych pod kontrolą ultrasonograficzną;
- kontynuowanie profilaktyki warfaryną u części pacjentów kierowanych na elektromiografię i zabiegi na gruczole krokowym;
- dalsze przyjmowanie warfaryny przy zabiegach okulistycznych, choć dane na ten temat nie są wystarczająco wyczerpujące, i dlatego zachowana powinna być wzmożona czujność;
- zwracanie uwagi na możliwość krwawienia przy usuwaniu polipów w kolonoskopii u pacjentów leczonych warfaryną.
Według nowych wytycznych brak dowodów na przydatność przechodzenia z doustnego leczenia przeciwkrzepliwego na heparyny w okresie okołozabiegowym. Nie jest jeszcze wiadome, czy takie postępowanie jest związane ze zwiększonym ryzykiem krwawienia względem kontynuowania warfaryny.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.