Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wzrok i słuch u osób z autyzmem są od siebie oddzielone

Udostępnij:
Naukowcy z Vanderbilt przeprowadzili badania, z których wynika, że dzieci z autyzmem mają problem z integrowaniem napływających symultanicznie danych z oczu i uszu.
Zdaniem jednego z badaczy dr Marka Wallace owe deficyty przyczyniają się do upośledzenia zdolności społecznych i komunikacyjnych autyków, co utrudnia im posługiwanie się językiem. Naukowcy podkreślają, że ich wyniki badań mogą mieć szersze zastosowanie, ponieważ funkcjonowanie sensoryczne jest zmienione również w dysleksji czy schizofrenii.
W ramach prowadzonego studium 32 prawidłowo rozwijających się dzieci w wieku 6-18-lat, porównano z analogiczną grupą wysoko funkcjonujących autyków. Opracowano dla nich specjalny zestaw zadań, który w znaczącym stopniu generowany był komputerowo. Posługiwano się różnymi rodzajami bodźców audiowizualnych, w tym błyśnięciami i brzęczeniem oraz bardziej złożonymi bodźcami środowiskowymi, m.in. uderzanie młotkiem w gwóźdź. Badanych pytano o to czy zdarzenia wzrokowe i słuchowe miały miejsce w tym samym czasie. Zaobserwowano, iż u dzieci z autyzmem następowało wydłużenie okna czasowego wiązania, co oznacza, że mózg miał problemy ze skojarzeniem zdarzeń wizualnych i słuchowych, które miały miejsce w określonym okresie.
Takie same deficyty odnotowano także w przypadku odbioru audiowizualnych aspektów mowy.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.