Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek pomiędzy ADHD a niedożywieniem lub nadwagą u dzieci i młodzieży

Źródło: Güngör S, Celiloglu OS, Raif SG, Ozcan OO, Selimoglu MA. Malnutrition and Obesity in Children With ADHD. J Atten Disord. 2013 Mar 8.
Autor: Marzena Jaskot |Data: 22.03.2013
 
 
Kategorie: ADHD
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Tagi: adhd
Güngör i wsp. poruszyli temat nieprawidłowego odżywiania i otyłości u dzieci i młodzieży chorujących na ADHD. Autorzy założyli hipotezę, iż obniżony próg odczuwania frustracji w tej grupie chorych może doprowadzać do zmian w diecie doprowadzających do rozwoju otyłości bądź innych zaburzeń odżywiania.
W najnowszym numerze Journal of Attention Disorders, Güngör i wsp. poruszyli temat nieprawidłowego odżywiania i otyłości u dzieci i młodzieży chorujących na ADHD. Autorzy założyli hipotezę, iż obniżony próg odczuwania frustracji w tej grupie chorych może doprowadzać do zmian w diecie doprowadzających do rozwoju otyłości bądź innych zaburzeń odżywiania. W swoim badaniu autorzy wzięli pod uwagę 362 pacjentów z rozpoznaniem ADHD zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami oraz 390 dzieci z grupy kontrolnej, u których nie stwierdzono żadnych chorób przewlekłych. Wszystkie osoby badane poddane były ocenie fizykalnej i analizie parametrów BMI. Wyniki wykazały, iż na podstawie analizy BMI (ang. body mass index, BMI) oraz WFH - stosunku wagi ciała do wysokości (ang. weight for height, WFH) nadwaga i otyłość występowały istotnie statystycznie częściej u osób z rozpoznaniem ADHD w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Odchylenia standardowe wagi ciała pomiędzy < -2 i > 2 znacznie częściej wykazywano w przypadku osób z ADHD niż pacjentów z grupy kontrolnej. Autorzy w podsumowaniu zaznaczyli, że częstotliwość niedożywienia lub nadwagi/otyłości u pacjentów była wyższa w przypadku ADHD w porównaniu z grupą kontrolną, sugerując iż ADHD może być czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania. Wyniki powyższych badań wymagają badań replikacyjnych na większych grupach chorych.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. Examining the relationship between attention-deficit/hyperactivity disorder and overweight in children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012
2. Variability of nutritional status and of the parameters of lipid metabolism in gluten-free diet. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 2012
3. Cardiovascular disease risk in healthy children and its association with body mass index: system-atic review and meta-analysis BMJ. 2012
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe