Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ASCO 2018: ocena geriatryczna przydatna również w onkologii

Źródło: ASCO/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.06.2018
 
 
Badacze Uniwersytetu Rochester wykazali, że ocena geriatryczna w rutynowej opiece nad osobami starszymi z zaawansowanym nowotworem znacząco poprawia komunikację lekarz-pacjent dotyczącą niepokojów związanych z wiekiem. Poprawia również satysfakcje chorego.
Uwypuklone znaczenie podczas ASCO 2018 oceny geriatrycznej ma na celu ewaluację niepokojów związanych ze zdrowiem u osób w wieku podeszłym. W prezentowanym badaniu ocena obejmowała wystandaryzowany, pisemny kwestionariusz oraz obiektywne testy dotyczące zdrowia fizycznego oraz funkcji poznawczych.

Na początek badacze przypisali losowo 31 praktyk onkologicznych do grupy oceny geriatrycznej lub grupy zwykłej. Po drugie zebrano informacje od 542 chorych. Wszyscy oni byli w wieku lat 70 lub starsi z nieuleczalnymi, zaawansowanymi guzami litymi lub chłoniakami oraz wykazywali upośledzenie w przynajmniej jednym pomiarze oceny geriatrycznej dokonywanej w czasie kwalifikacji do badania. Pomiary obejmowały funkcje, kondycję fizyczną, choroby współtowarzyszące, odżywianie, wsparcie społeczne, depresję oraz funkcje poznawcze.

Choć wszyscy chorzy zostali poddani ocenie, tylko onkolodzy w praktykach przypisanych losowo do ramienia interwencyjnego otrzymali wyniki oceny geriatrycznej. Badacze odkryli, że lekarze ci chętniej dyskutowali niepokoje związane z wiekiem oraz rekomendowali działania mające je rozwiązać.

Zdaniem badaczy, jako onkolodzy, lekarze potrzebują spojrzenia poza jedynie nowotwór w szczególności u osób w wieku podeszłym. Choć dłuższe życie jest ważne to jednak istnieje wiele nie związanych z rakiem problemów zdrowotnych, które są ważne, jeśli nie ważniejsze. Zarówno chorzy jak i ich opiekunowie chcą rozmawiać o niepokojach związanych z wiekiem. Zdaniem badaczy, ich praca udowadnia, że ocena geriatryczna może pomóc onkologom wyjść naprzeciw tym potrzebom starszych chorych.

Kolejnymi krokami jest ocenienie tego, czy interwencje wynikające z oceny geriatrycznej mają pozytywny efekt na funkcjonowanie chorego i jego jakość życia jak również na zadowolenie z życia opiekunów. Inne badanie sprawdza, czy ocena geriatryczna może zredukować działania niepożądane chemioterapii.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe