ONKOLOGIA
Hematologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

American Society of Hematology aktualizuje wytyczne dotyczące leczenia nowo zdiagnozowanej ostrej białaczki szpikowej u osób starszych

Źródło: American Society of Hematology
Autor: Anna Soboń |Data: 11.09.2020
 
 
Tagi: wytyczne
Wytyczne dotyczące leczenia nowo zdiagnozowanej ostrej białaczki szpikowej u osób starszych zostały opublikowane w sierpniu 2020 r. przez American Society of Hematology (ASH).
Najważniejsze punkty zaktualizowanych wytycznych przedstawiamy poniżej:

- Amerykańskie Towarzystwo Hematologiczne (ASH) zaleca oferowanie terapii przeciwbiałaczkowej, zamiast najlepszej opieki wspomagającej starszym dorosłym z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML), którzy są kandydatami do takiej terapii.

- ASH sugeruje intensywną terapię przeciwbiałaczkową zamiast mniej intensywnej terapii przeciwbiałaczkowej u osób starszych z nowo rozpoznaną AML, uznanych za kandydatów do intensywnej terapii przeciwbiałaczkowej.

- ASH sugeruje terapię po remisji zamiast braku dodatkowej terapii u osób starszych z AML, które osiągają remisję po co najmniej jednym cyklu intensywnej terapii przeciwbiałaczkowej i które nie są kandydatami do allogenicznego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT; allo-HSCT).

- ASH sugeruje stosowanie monoterapii lekiem hipometylującym lub monoterapii niskodawkową cytarabiną u osób starszych z AML uznawaną za odpowiednią do leczenia przeciwbiałaczkowego, ale nie do intensywnej terapii przeciwbiałaczkowej.

- ASH sugeruje stosowanie monoterapii 1 lekiem (azacytydyną i decytabiną lub cytarabiną w małej dawce) zamiast połączenia 1 z tych leków z innymi lekami u osób starszych z AML uznanych za odpowiednie w leczeniu przeciwbiałaczkowym, ale nie w intensywnej terapii przeciwbiałaczkowej.

- ASH sugeruje kontynuowanie terapii przez czas nieokreślony, aż do progresji lub niedopuszczalnej toksyczności, zamiast zaprzestania leczenia starszych dorosłych z AML, którzy uzyskali odpowiedź po otrzymaniu mniej intensywnej terapii.

- ASH sugeruje możliwość transfuzji krwinek czerwonych (RBC) dla starszych osób dorosłych z AML, którzy nie otrzymują już terapii przeciwbiałaczkowej (w tym osób otrzymujących opiekę u schyłku życia lub opiekę hospicyjną).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe