ONKOLOGIA
Przewód pokarmowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej - ASTRO, opublikowało zalecenia stosowania radioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy

Źródło: ASTRO
Autor: Anna Soboń |Data: 03.11.2020
 
 
W wytycznych dokonano przeglądu dowodów i przedstawiono zalecenia dotyczące wskazań oraz odpowiedniej techniki i dawki neoadjuwantowej radioterapii (RT) w leczeniu zaawansowanego raka odbytnicy.
American Society for Radiation Oncology powołało grupę zadaniową, która zajęła się 4 kluczowymi pytaniami dotyczącymi stosowania RT w przedoperacyjnym leczeniu operacyjnego raka odbytnicy. Pytania te obejmowały wskazania do neoadjuwantowej RT, identyfikację odpowiednich schematów neoadjuwantowych, wskazania do rozważenia nieoperacyjnego lub miejscowego wycięcia po chemioradioterapii oraz odpowiednie objętości i techniki leczenia.

Zalecenia oparto na systematycznym przeglądzie literatury i stworzono przy użyciu predefiniowanej metodologii budowania konsensusu i systemu oceny jakości dowodów i siły zaleceń.
Neoadjuwantowa RT jest zalecana u pacjentów z rakiem odbytnicy w stadium II-III, z konwencjonalnym frakcjonowaniem z jednoczesną 5-FU lub kapecytabiną lub z krótką RT. RT należy wykonywać raczej przed operacją niż po operacji. Warunkowo zaleca się pominięcie przedoperacyjnej RT u wybranych chorych z mniejszym ryzykiem wznowy lokoregionalnej. Warunkowo zalecane jest dołączenie chemioterapii przed lub po chemioradioterapii lub po krótkiej RT. Postępowanie nieoperacyjne jest warunkowo zalecane w przypadku uzyskania pełnej odpowiedzi klinicznej po leczeniu neoadiuwantowym u wybranych chorych.

Zaleca się włączenie odbytnicy i węzłów mezorektalnych, przedkrzyżowych, biodrowych wewnętrznych i zasłonowych do objętości leczonej klinicznie. Ponadto warunkowo zaleca się włączenie zewnętrznych węzłów biodrowych u pacjentów z guzami naciekającymi narząd lub strukturę przednią, a włączenie węzłów biodrowych pachwinowych i zewnętrznych jest warunkowo zalecane u pacjentów z guzami obejmującymi kanał odbytu.

Na podstawie obecnie opublikowanych danych grupa robocza American Society for Radiation Oncology zaproponowała oparte na badaniach zalecenia dotyczące stosowania radioterapii w raku odbytnicy. Przyszłe badania będą miały na celu dalszą personalizację zaleceń terapeutycznych, aby zoptymalizować wyniki leczenia i jakość życia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe