ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Badania radiologiczne w raku płuc ►

Udostępnij:
– Bardzo istotne dla rozstrzygnięcia charakteru zmiany są ścisła współpraca radiologa i klinicysty oraz staranna analiza obrazu radiologicznego w zestawieniu z danymi – podkreśla dr n. med. Lucyna Opoka, omawiając elementy procesu diagnostycznego.
Dr n. med. Lucyna Opoka z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc – ilustrując przykładami – opisuje m.in. pojedynczy cień okrągły w płucu, etiologię guzków, zmiany zapalne, złamania żeber i blizny kostne imitujące na radiogramie cienie okrągłe w płucu, malformację tętniczo-żylną, atrezję oskrzela, okrągłą niedodmę, zawał płuca, wewnątrzpłucne węzły chłonne.

Ekspertka opowiada również o ocenie guzków, ich wysyceniu, prawdopodobieństwie złośliwości, zwapnieniach i rozpadzie. Omawia diagnostykę obrazową, wskazania do badania PET-CT i rezonansu magnetycznego oraz ich znaczenie w diagnostyce nowotworu płuca.Wykład „Badania radiologiczne w raku płuc” został zaprezentowany podczas konferencji Obrazowanie w Onkologii – STATE OF ART Wydawnictwa Termedia (kierownictwo naukowe: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.