ONKOLOGIA
Leczenie bólu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Benefits of Mobile Apps for Cancer Pain Management: Systematic Review

Źródło: Zheng C I wsp. JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Jan; 8(1): e17055.
Redaktor: Anna Soboń |Data: 19.11.2020
 
 
Natężenie bólu zgłaszane przez pacjentów z chorobą nowotworową wraz z zaawansowaniem choroby może wzrastać. Ostatnio opracowano wiele aplikacji komputerowych i telefonicznych do monitorowania bólu związanego z rakiem. Jednak nie wiadomo, czy te aplikacje są skuteczne w ocenie bólu u pacjentów onkologicznych. Celem tego badania była kompleksowa ocena roli aplikacji mobilnych w monitorowaniu leczenia bólu nowotworowego.
Do analizy wybrano łącznie 13 badań: 5 randomizowanych badań kontrolowanych (RCT), 4 badania przed i po, 2 badania jednoramienne, 1 prospektywne badanie kohortowe i 1 prospektywne badanie opisowe. W 5 RCT przedstawiono dane dotyczące 487 pacjentów (240 pacjentów w grupie interwencyjnej i 247 pacjentów w grupie kontrolnej), a pozostałe badania dotyczyły 428 pacjentów.
Przeprowadzono metaanalizę RCT. Zgodnie z metaanalizą, aplikacje mogą znacząco zmniejszyć oceny bólu (średnia różnica [MD] = - 0,50, 95% CI –0,94 do –0,07, I2 = 62%, P = 0,02). Następnie użyto aplikacji, które mają moduł wiadomości błyskawicznych do analizy podgrup; aplikacje te znacznie zmniejszyły oceny bólu pacjentów (MD = –0,67, 95% CI –1,06 do –0,28, I2 = 57%, P <0,01). Pacjenci korzystający z aplikacji bez modułu komunikatora internetowego nie zauważyli zmniejszenia wskaźnika bólu (MD = 0,30, 95% CI –1,31 do 1,92, I2 = 70%, P = 0,71). Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci byli bardzo zadowoleni z używania aplikacji. Inne wyniki, takie jak katastrofalny ból lub jakość życia, wykazały większą poprawę u pacjentów korzystających z aplikacji z modułami komunikatorów internetowych w porównaniu z pacjentami, którzy nie używają aplikacji.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe