Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Charakterystyka i śmiertelność z powodu raka interwałowego piersi

Źródło: JAMA Oncology
Opracował: Mikołaj Kamińska
Redaktor: Anna Soboń |Data: 23.10.2020
 
 
Rakiem interwałowym (ang. interval breast cancer, IBC) nazywamy przypadki wykrycia raka piersi pomiędzy kolejnymi screeningowymi badaniami mammograficznymi. Na łamach JAMA Network Open ukazała się analiza porównawcza przypadków raka interwałowego oraz raka piersi wykrytego w czasie programu screeningowego (ang. screen-detected breast cancer, SBC) wśród mieszkanek prowincji Manitoba w Kanadzie.
Dane pochodziły z lat 2004-2010 i obejmowały 69 tysięcy kobiet w wieku 50-64 lat. W tej populacji wykryto 705 przypadków SBC i 206 przypadków IBC. IBC częściej wykazywały wysoki stopień złośliwości (OR=6,33; 95% CI: 3,73-10,75) oraz częściej nie wykazywały ekspresji dla receptora estrogenowego (OR=2,88; 95% CI: 2,01-4,13) w porównaniu z SBC. Mediana czasu obserwacji wyniosła 7 lat i w tym okresie odnotowano, że IBC było związane z większym ryzykiem śmierci związanej z rakiem piersi w porównaniu z SBC (HR=3,55; 95% CI: 2,01-6,28). Takiej zależności nie odnotowano w przypadku śmierci z pozostałych przyczyn (niezwiązanych z rakiem piersi) (HR=1,33; 95%: 0,43-4,15).

Raki interwałowe mogą charakteryzować się gorszymi cechami rokowniczymi w porównaniu z nowotworami piersi wykrywanymi w czasie screeningu. Złośliwy charakter guzów miał związek z większym ryzykiem śmierci z powodu raka piersi.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe