ONKOLOGIA
Przewód pokarmowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Coraz bliżej zrozumienia mechanizmu działania genu RAS w raku jelita grubego

Źródło: ScienceDaily/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 24.04.2018
 
 
Kiedy gen RAS pracuje normalnie wyłącza lub włącza komórki sygnalizujące kontrolę proliferacji komórek. Ale przy mutacji genu jest jedynie w pozycji włączającej, pozwalając na niekontrolowaną proliferację. To w sposób nieunikniony prowadzi do raka.
Mutacje w genie są bardzo powszechnie w odniesieniu do raka trzustki oraz jelita grubego. I obecnie nie ma leków celujących w mutację, czyli naprawiających uszkodzony wyłącznik.

Jednak zespół badaczy wniknął do wnętrza mechanizmu, co może prowadzić do nowych terapii. Rozwinęli nową technologię, która potrafi wykryć oraz określić ilościowo efekt mutacji RAS na białka RAS. Odpowiedzialne za sygnalizowanie, co kontroluje wzrost komórek oraz ich śmierć, białka te są bezpośrednio związane z promocją formacji guza i progresją nowotworu. Zrozumienie tego w jaki sposób białka RAS funkcjonują w nowotworze mogłoby prowadzić do wytyczenia ścieżek terapeutycznych.

Odkryta w 1982 roku rodzina genów RAS obejmująca KRAS, HRAS oraz NRAS stanowi pierwsze geny nowotworowe z określonym położeniem w komórkach rakowych. Ale pomimo tego, ze upłynęło 36 lat i była motywacja do zrozumienia genu, badacze uzyskiwali nieznaczny postęp w opracowywaniu terapii przeciwnowotworowych celowanych w gen. Tymczasem, zgodnie z danymi National Cancer Institute rodzina RAS odpowiada za 36 procent wszystkich nowotworów, w tym 95 procent raków trzustki i 45 procent raków jelita grubego. Co gorsza, nowotwory związane z RAS są trudne do leczenia ponieważ standardowa chemioterapia i radioterapia są w wysokim stopniu nieskuteczne.

Laboratorium badaczy jest wyposażone w technologię, która wykorzystuje masową spektometrię w celu analizy białek, podczas, gdy pozostają one w pełni nienaruszone. Zespół zaaplikował te metodę, po raz pierwszy do biologii KRAS i uzyskał kompletną specyfikację molekularną dla normalnego i zmutowanego białka zwaną KRAS4b, która została wyizolowana z komórek raka jelita grubego i próbek guzów pobranych od chorych. Zespół mierzył potem w jakim stopniu KRAS4b był obecny z próbkach i determinował jak białka zmieniały się w nowotworze w porównaniu do zdrowej tkanki. Podczas pracy badacze odkryli 11 formacji białek KRAS4b i dokonali ich pomiaru w 6 próbkach od pacjentów. Badacze wskazują, ze obecnie potrafią zrozumieć jak proteoforma KRAS4b wygląda w różnych nowotworach i jak zostaje aplikowana w strategii góra – dół na inne kluczowe białka w raku.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.