ONKOLOGIA
Terapia wspomagająca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dodanie aprepitantu poprawia kontrolę ostrych wymiotów u dzieci i młodzieży otrzymujących chemioterapię indukcyjną z powodu ostrej białaczki szpikowej: randomizowane badanie otwarte

Źródło: Atul S i wsp. BMJ Support Palliat Care 2020 Oct 29; bmjspcare-2020-002595.
Redaktor: Anna Soboń |Data: 16.11.2020
 
 
U ponad 50% pacjentów pojawiają się wymioty podczas chemioterapii indukcyjnej ostrej białaczki szpikowej (AML). Dotychczas nie badano dolączenia aprepitantu do kontrolowania wymiotów u dzieci otrzymujących leczenie indukcyjne z powodu AML.
Badanie dotyczyło wpływu dodania aprepitantu do podstawowej terapii ondasetronem u dzieci w wieku 5-18 lat z rozpoznaniem AML. Ocenianom.in. odsetek pacjentów z całkowitą odpowiedzią (CR) w wymiotach wywołanych chemioterapią (CIV) w ostrej fazie (dzień 1-8), fazie opóźnionej (dzień 9-13), ogółem i w początkowych 96 godzinach. Odsetek pacjentów z CR w CIV był istotnie większy w grupie aprepitantu w fazie ostrej (p = 0,007), fazie ogólnej (p = 0,007) oraz w początkowych 96 godzinach (p <0,001), ale nie różnił się w fazie opóźnionej (p = 0,07). Aprepitant znacząco poprawia kontrolę wymiotów u dzieci otrzymujących chemioterapię indukcyjną z powodu AML, zwłaszcza w ostrej fazie i powinien być rutynowo włączany w ramach profilaktyki przeciwwymiotnej.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe