ONKOLOGIA
Układ moczowo-płciowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Durwalumab i tremelimumab w leczeniu zaawansowanego raka urotelialnego: wyniki badania DANUBE

Źródło: The Lancet Oncology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 15.10.2020
 
 
W badaniu o akronimie DANUBE oceniono całkowite przeżycie u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym leczonych durwalumabem (inhibitor punktu kontrolnego PD-L1) z lub bez tremelimumabu będącego inhibitorem punktu kontrolnego CTLA-4.
Do badania zakwalifikowano pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym. Pacjenci wcześniej nie otrzymywali żadnego innego leczenia. Uczestnicy byli randomizowani do jednej z trzech grup: 1) durwalumab w monoterapii, 2) durwalumab oraz tremelimumab lub 3) standardowa chemioterapia złożona z gemcytabiny oraz cisplatyny/karboplatyny. Badanie miało charakter open-label.

W sumie 346 pacjentów zostało zrandomizowanych do monoterapii durwalumabem, 342 do leczenia durwalumabem i tremelimumabem oraz 344 do chemioterapii. Mediana całkowitego przeżycia w podgrupie pacjentów z wysoką ekspresją PD-L1 w guzie leczonych samym durwalumabem wynosiła 14,4 miesięcy, a w grupie leczonej chemioterapią 12,1 miesięcy (HR=0,89; 95% CI: 0,71-1,11). W całej populacji leczonej durwalumabem i tremelimumabem mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 15,1 miesięcy, a w grupie leczonej chemioterapią 12,1 miesięcy (HR=0,85; 95% CI: 0,72-1,02).

Do zdarzeń niepożądanych 3 lub 4 stopnia najczęściej dochodziło w grupie leczonej chemioterapią (60%), w grupie leczonej durwalumabem i tremelimumabem odsetek ten wynosił 27% a w grupie leczonej samym durwalumabem 14%. Grupach interwencyjnych odnotowano po dwa przypadki śmierci związanych z leczeniem, podczas gdy w grupie kontrolnej jeden.

Badanie DANUBE nie wykazało statystycznej wyższości immunoterapii nad standardową chemioterapią w leczeniu zaawansowanego raka urotelialnego.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe