ONKOLOGIA
Przewód pokarmowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2020

Źródło: ESMO
Autor: Anna Soboń |Data: 30.06.2020
 
 
Światowy Kongres ESMO dotyczący nowotworów przewodu pokarmowego, w tym roku odbędzie się online w dniach 1-4 lipca. Na uczestników czeka ponad 90 sesji naukowych. Organizatorzy podkreślają ważność kontynuowania przełomowych badań i postępu w dobie pandemii COVID-19.
Kongres adresowany jest do klinicystów, naukowców i wszystkich zainteresowanych badaniami onkologicznymi i opieką nad pacjentem z chorobą onkologiczną w gastroenterologii. W programie zawarto interdyscyplinarne podejście do leczenia schorzeń onkologicznych od przewodu pokarmowego, poprzez wątrobę i jelito grube do odbytu.
Komitet Naukowy złożony jest z wiodących światowych ekspertów, naukowców, którzy pracowali nad stworzeniem programu aktualizacji postępowania w raku przewodu pokarmowego. Pojawią się takie nazwiska jak Mario Dicato, Eric Van Cutsem czy Josep Tabernero.
Kompleksowy program zapewnia wiedzę i omówienie najbardziej zaawansowanych badań, między innymi:

- randomizowane dwuramienne, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II o wyższym potencjale do oceny skuteczności kapecytabiny-irynotekanu (CAPIRI) w porównaniu z irynotekanem w zaawansowanym raku pęcherzyka żółciowego po chemioterapii pierwszego rzutu.

- CheckMate 459: Długoterminowe wyniki skuteczności niwolumabu w porównaniu do sorafenibu jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

- Zaktualizowana analiza badania DELIVER (JACCRO GC-08): duże badanie obserwacyjne / translacyjne leczenia niwolumabem w zaawansowanym raku żołądka.

- Bezpieczeństwo, wykonalność, tolerancja i wstępna skuteczność okołooperacyjnej terapii systemowej resekcyjne przerzuty do otrzewnej jelita grubego: faza pilotażowa badania randomizowanego (CAIRO6)

-LEAP-012: Randomizowane, podwójnie zaślepione, badanie fazy 3 pembrolizumabu i lenwatynibu w
skojarzeniu z przezcewnikową chemoembolizacją (TACE) u pacjentów z pośrednio zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym opornym na leczenie.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.