SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Inhibitory CDK4/6 skuteczne w raku piersi z obecnością receptora androgenowego
 
Kategorie: Pierś
Działy: Doniesienia naukowe
Zgodnie z wynikami badań, przedstawionymi w trakcie IMPAKT Breast Cancer Conference w Brukseli w maju 2017 roku, określono podtyp potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC), który może odpowiadać na hamowanie zależnych od cyklin kinaz 4 i 6 (cyclin-dependent kinases 4 and 6, CDK4/6), a także wskazano mechanizmy oporności na to leczenie w innych podtypach.
Inhibitory CDK4/6, takie jak palbocyklib i rybocyklib, są wskazane w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia chorych na raka piersi z obecnością ekspresji receptora hormonalnego. Niektóre podtypy TNBC wykazują jednak oporność na leki z tej grupy, co skłoniło badaczy do prowadzenia badań na modelach przedklinicznych, mających na celu określenie podtypów odpowiadających na leczenie inhibitorami CDK4/6 oraz mechanizmów oporności.

Badania in vitro wykazały, że podtyp TNBC z ekspresją receptora LAR (luminal androgen receptor) był wysoce wrażliwy na hamowanie CDK4/6 w porównaniu z podtypami podobnymi do podstawnokomórkowych (basal-like), opornych na inhibitory CDK4/6 (p <0,001). Wrażliwość na palbocyklib w dawce 50 mg/kg potwierdzono w badaniach in vivo przy użyciu 10 ksenograftów MDAMB453, w których odnotowano 7 odpowiedzi częściowych.
W przedstawionym badaniu wykazano także, że hamowanie CDK4/6 w skojarzeniu z inhibitorami kinazy PI3 w liniach komórkowych TNBC z obecnością mutacji PIK3CA wykazuje efekt synergistyczny i może prowadzić do uzyskania wrażliwości przez niektóre podtypy komórek TNBC na palbocyklib.

W oparciu o wyniki badań przedklinicznych autorzy podsumowali, że podtyp TNBC z ekspresją LAR wykazuje znaczną wrażliwość na inhibitory CDK4/6, w związku z czym prowadzone jest obecnie badanie kliniczne analizujące następstwa hamowania CDK4/6 w TNBC (badanie fazy Ib PIPA: NCT02389842).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe