Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Kabozantynib – nowa rejestracja FDA dla chorych na raka wątrobowokomórkowego
Źródło: www.fda.gov/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 31.01.2019
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. American Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała kabozantynib do leczenia chorych na raka wątrobowokomórkowego, u których do progresji choroby doszło w trakcie leczenia sorafenibem.
Rejestracje oparto na wynikach wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania klinicznego CELESTIAL (NCT01908426). Do badania włączano chorych na raka wątrobowokomórkowego, którzy byli uprzednio leczeni sorafenibem i których przyporządkowano do klasy A według klasyfikacji Child-Pugh. Chorych losowo przydzielono w stosunku 2:1 do ramienia otrzymującego kabozantynib w dawce 60 mg na dobę (n=470) lub placebo (n=237) do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS), a dodatkowymi czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) oraz odsetek odpowiedzi obiektywnych (ang. overall response rate, ORR). Mediana OS wynosiła 10,2 miesiąca (95% CI 9,1-12,0) w ramieniu z kabozantynibem w porównaniu do 8 miesięcy (95% CI 6,8-9,4) w ramieniu placebo (HR 0,76; 95% CI 0,63-0,92; p=0,0049). Mediana PFS wynosiła 5,2 miesiąca oraz 1,9 miesiąca odpowiednio dla kabozantynibu i placebo (HR 0,44; 95% CI 0,36-0,52; p < 0,001). ORR wynosiła natomiast 4% w ramieniu z kabozantynibem i 0,4% w ramieniu placebo.

Najczęstsze działania niepożądane u chorych otrzymujących kabozantynib obejmowały biegunkę, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, erytrodyzestezję dłoniowo-podeszwową, nudności, nadciśnienie tętnicze oraz wymioty.
Zalecana dawka kabozantynibu wynosi 60 mg na dobę doustnie, co najmniej jedna godzinę przed lub dwie godziny po jedzeniu.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe