Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Metuksimab sprzężony z radioaktywnym jodem w leczeniu raka wątrobowokomórkowego

Źródło: The Lancet Gastroenterology and Hepatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 22.05.2020
 
 
Na łamach The Lancet Gastroenterology and Hepatology ukazały się wyniki badania klinicznego drugiej fazy dotyczące zastosowania cząsteczki jako terapii adjuwantowej po operacji raka wątrobowokomórkowego.
131I-metuksimab to połączenie monoklonalnego przeciwciała przeciwko CD147 (metuksimab) wraz z radioaktywnym jodem. CD147 często występuje na powierzchni raka wątrobowokomórkowego, stąd dołączenie metuksimabu do powierzchni guza powoduje że radioaktywny jod działa w otoczeniu guza niszcząc jego tkankę.

Do badania włączono chińskich pacjentów u których zresekowano raka wątrobowokomórkowego z potwierdzoną obecnością CD147. 131I-metuksimab był podany dotętniczo 4 do 6 tygodni po zabiegu. Kontrolną grupę stanowili pacjenci którzy nie otrzymywali leczenia. Ze względu na brak możliwości zaślepienia interwencji badanie miało charakter open-label. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od nawrotu nowotworu.

W badaniu ostatecznie zrandomizowano 156 pacjentów: 78 do grupy interwencyjnej i 78 do grupy kontrolnej. Mediana obserwacji wynosiła 55,9 miesięcy. Pacjenci którzy otrzymali 131I-metuksimab charakteryzowali się dłuższym czasem przeżycia wolnym od nawrotu w porównaniu z grupą kontrolną (HR=0,49; 95% CI: 0,34–0,72; p=0,0031).

Podsumowując, 131I-metuksimab jest skutecznym środkiem w terapii adjuwantowej pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowy wykazującym ekspresję CD147. Badanie ma przełomowy charakter dla radioimmunoterapii, gdyż pomimo istnienia samej idei od prawie 50 lat, to do tej pory niewiele prób klinicznych zakończyło się sukcesem.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe