ONKOLOGIA
Ginekologia onkologiczna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niraparib – nowy lek w leczeniu podtrzymującym raka jajnika zarejestrowany przez FDA

Źródło: www.fda.com/Katarzyna Stencel
Autor: Maciej Chyziak |Data: 09.05.2020
 
 
29 kwietnia 2020 roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. American Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała niraparib do leczenia podtrzymującego dorosłych chorych na zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których po chemioterapii pierwszej linii opartej na pochodnych platyny stwierdzono całkowitą lub częściową odpowiedź.
Skuteczność niraparibu w tym wskazaniu oceniano w podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym PRIMA, do którego włączono 733 chorych, których przydzielono do ramienia z niraparibem lub placebo. Chore zakończyły chemioterapię pierwszej linii oparta na pochodnych platyny i stwierdzono u nich całkowitą lub częściową odpowiedź na chemioterapię.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas wolny od progresji choroby (progression-free survival, PFS), zarówno w populacji chorych z zaburzeniami rekombinacji homologicznej, jak i w populacji ogólnej oceniany zgodnie z kryteriami RECIST 1.1.

W badaniu wykazano statystycznie istotną poprawę w zakresie PFS u chorych w ramieniu z niraparibem, przy czym poprawa dotyczyła zarówno u chorych, u których stwierdzono zaburzenia rekombinacji homologicznej, jak i całej populacji badanej.

Mediana PFS dla chorych z zaburzeniami rekombinacji homologicznej wynosiła 21,9 miesiąca w ramieniu z niraparibem i 10,4 miesiąca u chorych otrzymujących placebo (HR 0,43, 95% CI 0,31-0,59, p < 0,0001). Mediana PFS w całej populacji wynosiła natomiast odpowiednio 13,8 miesiąca wobec 8,2 miesiąca (HR 0,62; 95% CI 0,50-0,76, p < 0,0001).

Najczęstsze działania niepożądane występujące u co najmniej 10% chorych otrzymujących niraparib w ramach badania klinicznego PRIMA obejmowały małopłytkowość, niedokrwistość, nudności, zmęczenie, neutropenię, zaparcia, bóle mięśniowo-szkieletowe, leukopenię, bóle głowy, bezsenność, wymioty, duszność, zmniejszenie apetytu, kaszel nadciśnienie tętnicze, zwiększenie aktywność AST/ALT oraz ostrą niewydolność nerek.

Zalecana dawka niraparibu w leczeniu podtrzymującym chorych na zaawansowanego raka jajnika zależna jest od masy ciała oraz liczby płytek krwi. U chorych ważących < 77 kg lub z liczbą płytek < 150 tys/ul zalecana dawka to 200 mg doustnie raz na dobę. U chorych ważących co najmniej 77 kg lub z ilością płytek krwi co najmniej 150 tys/ul zalecana dawka niraparibu to 300 mg doustnie raz na dobę.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe