ONKOLOGIA
Hematologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie hematologii

Źródło: KG/fnp.org.pl/MZ/AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 18.10.2016
 
 
Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 17 października jest konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii.
Przypomnijmy, iż prof. Jędrzejczak już wcześniej piastował funkcję konsultanta krajowego w tej dziedzinie medycyny. W czerwcu 2014 r. zastąpił go na tym stanowisku prof. Dariusz Wołowiec z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu.

Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak jest m.in. laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1993 r. za „prace na temat molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi”.

Opublikował ponad 160 prac naukowych, w tym ponad 90 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. Science, Journal of Experimental Medicine, Blood, British Medical Journal.
Jego obszar zainteresowań naukowych to szeroko rozumiana hematologia zarówno kliniczna, jak i doświadczalna.
Do jego znaczących osiągnięć należy opracowanie oryginalnych metod chemioterapii nowotworów, metod kontroli skutków ubocznych leków przeciwnowotworowych, współudział w odkryciu regulacyjnej roli limfocytów T w krwiotworzeniu, opracowanie metody ilościowego badania komórek ustanawiających krwiotworzenie, metod hodowli komórek podścieliska krwiotwórczego oraz oryginalnych modyfikacji metod przeszczepiania szpiku u ludzi.
W 1984 r. wykonał wraz ze zorganizowanym przez siebie zespołem pierwszy udany zabieg przeszczepienia szpiku w Polsce. Zajmował się także badaniami na odkrytym przez siebie modelu nieznanych wcześniej chorób polegających na wrodzonym braku czynników krwiotwórczych, w tym przypadku tzw. makrofagopoetyny. Badania te pozwoliły ustalić przyczynę choroby na poziomie cząsteczkowym, opracować metody diagnozowania i leczenia podobnych chorób, a także umożliwiły odkrycie istnienia dwóch różnych subpopulacji kluczowych komórek odpornościowych: makrofagów.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.