ONKOLOGIA
Układ moczowo-płciowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjentki z rakiem szyjki macicy, mogą mieć zwiększone ryzyko urazów podczas badań diagnostycznych

Źródło: Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention/AACR
Autor: Anna Soboń
 
 
Według wyników badania opublikowanego w Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, kobiety z inwazyjnym rakiem szyjki macicy wykazały zwiększone ryzyko urazów jatrogennych i niejatrogennych, podczas badań diagnostycznych.
Chociaż ogólna częstość występowania urazów była rzadka, zwiększony odsetek urazów jatrogennych - lub tych, które są konsekwencją interwencji medycznej - oraz urazów niejatrogennych, do których należą wypadki i samookaleczenia, podczas diagnostyki inwazyjnego raka szyjki macicy, był zauważalny i znacząco wpływał na komplikacje medyczne i stres psychiczny, z jakimi mogą się spotkać kobiety, otrzymując diagnozę raka.
Poprzednie badania wykazały zwiększone ryzyko urazów w okresie rozpoznania raka. Badacze starali się ustalić, czy istnieje podobne ryzyko związane z rozpoznaniem raka szyjki macicy i jego zmian prekursorowych, oceniając częstość hospitalizacji z powodu urazów jatrogennych lub niejatrogennych podczas diagnostyki.

Analizą objęto 3016307 Szwedek, które miały wykonywane badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy w latach 2001–2012. 22 435 z nich miało śródnabłonkową neoplazję szyjki macicy stopnia 1 (CIN1), 20 692 miało CIN2, 36 542 CIN3 / gruczolakoraka in situ (AIS), a 5189 inwazyjnego raka szyjki macicy.
Łącznie podczas diagnostyki kobiet z rozpoznaniem raka szyjki macicy, wystąpiły 42 urazy jatrogenne wymagające co najmniej 2-dniowego pobytu w szpitalu.

W porównaniu z kobietami z prawidłowymi rozmazami, badacze stwierdzili zwiększony odsetek urazów jatrogennych podczas diagnostyki pacjentem z inwazyjnym rakiem szyjki macicy (wskaźnik zapadalności [IR] = 0,58 na 1000 osobomiesiąc; współczynnik IR [IRR] = 8,55; 95% CI 3,69-19,8), a także kobiet z CIN3 / AIS (IR = 0,09 na 1000 osobomiesięcy; IRR = 3,04; 95% CI 1,73-5,34). Najczęstsze z występujących urazów to krwotok lub krwiak i infekcje.

Badacze zaobserwowali również 91 niejatrogennych urazów, które wymagały co najmniej 1 dnia hospitalizacji, z których najczęstszymi były obrażenia niezamierzone. Wyniki wykazały zwiększony odsetek niejatrogennych urazów podczas diagnostyki kobiet z rakiem inwazyjnym (IR = 0,65 na 1000 osobomiesięcy; IRR = 2,48; 95% CI, 1,3-4,74), ale nie CIN2 ani CIN3 / AIS.

To badanie, po raz pierwszy systematycznie analizowało ryzyko urazów podczas diagnostyki szyjki macicy. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia takich urazów było rzadkie, stwierdzono zwiększone ryzyko hospitalizacji z powodu urazów jatrogennych i niejatrogennych u kobiet z inwazyjnym rakiem szyjki macicy. Należy jednak podkreślić, że badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy są bardzo korzystne dla wczesnego wykrywania raka i są w dużej mierze bezpieczne.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe