SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Paradoks chemioterapii: leczy raka – i ułatwia powstawanie przerzutów
 
Kategorie: Pierś
Działy: Doniesienia naukowe
Ta sama terapia, która pomaga w leczeniu raka piersi, pomaga równocześnie nowotworowi rozprzestrzenić się do płuc – odkryli naukowcy z USA.
Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio wzięli pod lupę paklitaksel - to lek używany podczas chemioterapii, który powoduje szereg zmian molekularnych, pozwalających komórkom nowotworowym rozprzestrzenić się na zewnątrz guza. Badając nowotwór na modelu mysim badacze odkryli, że w tym samym czasie lek powoduje, że środowisko w płucach staje się bardziej przyjazne komórkom rakowym, co dodatkowo ułatwia rozprzestrzeniania się choroby.

Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Załączono w nim analizę danych pochodzących od kobiet z rakiem płuca, która może wskazywać na to, że wyniki z modelu mysiego mogą mieć przełożenie na powstawanie przerzutów nowotworu u ludzi.
- To, że chemioterapia może paradoksalnie przyspieszać rozwój choroby to ważne odkrycie – przyznaje prod. Tsonwin Hai, autor badania.

Udokumentowane w badaniu zmiany, które zachodzą zarówno w guzie nowotworowym, jak i w płucach, zależne są od genu Atf3. Naukowcy przeanalizowali próbki pobrane od pacjentów i okazało się, że u tych poddanych chemioterapii ekspresja genu Atf3 była wyższa niż u tych, którzy chemioterapii nie przechodzili – co może wskazywać na to, że paklitaksel może mieć wpływ na aktywację genu.

Autorzy badania podkreślają jednak, że zmiany molekularne leżące u podłoża tego procesu nie są jeszcze do końca zbadane i nadal pozostaje wiele pytań, na które trzeba znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest: czy paklitaksel wspomaga rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych także na wczesnych etapach rozwoju choroby.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe