Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Polscy hematolodzy o leczeniu chorób krwi

Źródło: materiały prasowe
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.09.2019
 
 
W dniach od 12 do 14 Września, w Łodzi odbywał się 28 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Ideą Zjazdu było, aby był on wartościowy zarówno dla uczestników jak i dla wykładowców. Komitet Naukowy na którego czele stał Prezes PTHiT prof. Tadeusz Robak zaprosił do wygłoszenia wykładów aż 22 wykładowców z zagranicy, zorganizował wspólną sesję z EHA czy sesję z reprezentantami krajów Europy środkowej i Wschodniej.
Wszystkie te działania przełożyły się na bardzo wysoką ocenę merytoryczną Zjazdu – „Zjazd jest lustrem, w którym odbijają się zmiany widoczne na całym świecie. Jest widoczna stała zmiana na lepsze wyrażona w latach życia chorych. Trudno powiedzieć o rewolucji czy jednym przełomowym leku. Te rewolucje już trwają kilkanaście lat” – powiedział naszej redakcji prof. Wojciech Jurczak

„ W każdej z trzech systemowych metod leczenia (chemioterapia, immunoterapia i leki celowane) wszędzie mamy postęp i o tym m.in. rozmawialiśmy na Zjeździe. Włączając również terapie CAR-T – coś co wydawało nam się nieosiągalne, staje się na wyciągniecie ręki” – tak o części merytorycznej mówi prof. Wojciech Jurczak z Krakowa.

„Dzięki bardzo dobrej współpracy Towarzystwa, Komitetów Naukowego i Organizacyjnego osiągnęliśmy coś, co sobie zakładaliśmy. Chcieliśmy usatysfakcjonować uczestników, wykładowców oraz organizatorów i myślę że się tak stało” powiedział redakcji prof. Tadeusz Robak.

Były sesje merytoryczne z wykładowcami z całego świata, były sesje pozwalające umiejscowić Polska hematologię i poznać się z najbliższymi sąsiadami z Europy środkowej i wschodniej, były sesje dotyczące współpracy z pielęgniarkami onkologicznymi, z pacjentami w której brał udział Minister Miłkowski, bardzo merytoryczne sesje o badaniach nad kladrybiną w hematoonkologii w której brał udział prof. Paweł Grieb czy sesje na których przedstawiono założenia zmian najnowszych wytycznych ESMO dotyczących postępowania w przewlekłej białaczce limfocytowej. To wszystko składało się na znakomity poziom merytoryczny Zjazdu.
W czasie spotkań, rozmawialiśmy również o możliwościach leczenia wg EBM a możliwościami finansowania ze strony systemu. Wprowadzanie małych cząsteczek, jest dużym wydatkiem dla płatnika i to jest wyzwanie dla systemu. Przez kilka ostatnich lat postęp w dostępie do leczenia dla polskich lekarzy znacząco się zmienił in plus, dostaliśmy dostęp do nowych leków, czy nawet do terapii CAR-T. Jest ogromny postęp w leczeniu i niesie za sobą duże koszty. Niemniej jednak, są jeszcze sytuacje, które dają pole do poprawy. Mowa o chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową – Ci z delecją 17p lub mutacją TP 53 mają dostęp do leczenia inhibitorem kinazy Brutona (Ibrutynibem)czy wenetoklalsem a chorzy bez tej delecji nie maja tej szansy a mieć ewidentnie powinni.

Mamy możliwości, dzięki wprowadzaniu leków biopodobnych, wygenerowania oszczędności, które można przekierować na wprowadzania nowych leków lub rozszerzania populacji leczonych dla leków już obecnych.
„Jedna z sesji prowadzona przez główną autorkę wytycznych europejskich (ESMO) w których Ibrutynib jest stosowany w pierwszej linii dla większości chorych na PBL pokazuje, że pojawi się dla rządu kolejne wyzwanie, abyśmy leczyli jak najbliżej tych wytycznych z pierwszeństwem stosowania Ibrutynibu już w pierwszej linii.” – podsumował sygnalizowane zmiany prof. Tadeusz Robak, Prezes PTHiT.

Zjazd w Łodzi, pokazał że w kontekście merytorycznym polscy lekarze są na bieżąco, wiedza to co wie cały „hematoonkologiczny świat”, teraz czas aby płatnik nadążył za tymi nieustającymi zmianami i dał możliwość leczenia pacjentów tak, jak można ich leczyć w innych krajach europejskich. Wiemy, że rząd dał dużo dla chorych na szpiczaka mnogiego, teraz będziemy starali się pokazywać możliwości w przewlekłej białaczce limfocytowej licząc na dostosowanie leczenia do wytycznych europejskich.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe