Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych

Udostępnij:
Wykorzystując takie nowatorskie technologie, jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, naukowcy opracowują nowe rozwiązania poprawiające jakość życia i samopoczucie pacjentów z chorobą nowotworową.
Najnowsze statystyki napawają optymizmem, ponieważ wskazują na spadek śmiertelności w związku z rakiem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nowotwór zostanie zdiagnozowany u jednej na dwie osoby w ciągu jej całego życia, a także ze względu na wzrost liczby ludności i starzenie się populacji, łączna liczba osób żyjących z chorobą nowotworową w najbliższej przyszłości znacznie się zwiększy.

Oznacza to, że oprócz skupienia się, tak jak do tej pory, na leczeniu i przeżyciu pacjentów, pracownicy służby zdrowia muszą także szukać sposobów na poprawę ich jakości życia.

– Pacjenci onkologiczni i ich rodziny zmagają się z ogromnym obciążeniem psychologicznym i finansowym, dlatego ważne jest, aby przyjąć podejście skoncentrowane na pacjencie w celu poprawy jakości ich życia, a jednocześnie znaleźć zasoby potrzebne do opracowania planów w tym zakresie i zarządzania nimi – mówi John Avramidis, specjalista ds. komunikacji w UBITECH.

Przy wsparciu finansowanego przez Unię Europejską projektu ASCAPE firma UBITECH prowadzi działania zmierzające do opracowania takich planów i aby to zrobić, sięga po sztuczną inteligencję i duże zbiory danych.

Dzielenie się wiedzą pozwala na podejmowanie lepszych decyzji
W ramach projektu, w którym uczestniczyło przeszło 500 pacjentów i ponad 15 organizacji opieki zdrowotnej, zbudowano otwartoźródłową infrastrukturę AI przeznaczoną do wspierania pacjentów onkologicznych.

– Platforma umożliwia organizacjom opieki zdrowotnej gromadzenie danych pochodzących od pacjentów, lokalne trenowanie algorytmów z użyciem tych danych i udostępnianie otrzymanej w ten sposób wiedzy innym organizacjom z wykorzystaniem modeli uczenia głębokiego. Następnie dostawcy usług medycznych mogą wykorzystać te informacje do wspierania procesu podejmowania decyzji i zadbania o lepszą jakość życia swoich pacjentów – wyjaśnia Avramidis.

Modele są udostępniane w chmurze, ale system został zaprojektowany tak, aby zagwarantować poufność danych pacjentów.

Inteligentne interwencje
Rozwiązanie ASCAPE, trenowane na danych dotyczących raka piersi i prostaty, umożliwia tworzenie inteligentnych interwencji w zakresie wsparcia fizjologicznego i psychologicznego, lepszego doradztwa i poradnictwa dla pacjentów i rodzin, wczesnej diagnozy i prognozowania złego stanu zdrowia, identyfikacji trajektorii i nawrotów choroby oraz poprawy świadomości w zakresie zdrowia.

– Nasze pilotażowe badania kliniczne wskazują na wysoki poziom akceptacji proponowanych interwencji opartych na sztucznej inteligencji zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, przy stosunkowo niskim wskaźniku obaw związanych z dyskryminacją społeczną – dodaje Avramidis.

Lepsze i szybsze decyzje kliniczne
Rozwiązanie sprawdza się także, jeśli chodzi o poprawę jakości i szybkości decyzji klinicznych. – Dzięki potencjałowi prognostycznemu danych ograniczenie występowania zaburzeń zdrowotnych i chorób współistniejących, które mogą wpływać na samopoczucie pacjentów onkologicznych, wydaje się jak najbardziej wykonalne – zauważa Avramidis.

Przykładem jest pacjent z rakiem prostaty uczestniczący w projekcie pilotażowym w Atenach. Dzięki temu, że nosił urządzenie do monitorowania nowotworu, pracownikom służby zdrowia udało się wykryć niezwiązaną z rakiem arytmię. Po postawieniu pełnej diagnozy pacjent przeszedł operację serca z powodu potencjalnie śmiertelnego stanu klinicznego, mimo że nie pojawiły się u niego jeszcze jakiekolwiek objawy.

– To tylko jeden z przykładów tego, że technologia może przynieść opiece zdrowotnej korzyści, które są realne, szybkie i nierzadko ratują życie – mówi Avramidis.

Wykorzystanie danych i AI do poprawy opieki nad pacjentem
Dzięki badaniom pilotażowym onkolodzy, lekarze ogólni i personel pielęgniarski mogli przekonać się, w jaki sposób dane i sztuczna inteligencja poprawiają opiekę nad pacjentami.

– Nasze prace dowiodły, że te nowe technologie umożliwiają nie tylko poprawę jakości życia pacjentów onkologicznych, ale także wdrożenie podejścia w zakresie opieki zdrowotnej, które koncentruje się na ich ogólnym dobrym samopoczuciu – dodaje Avramidis.

Aby dalej rozwijać te technologie i rozwiązania, naukowcy analizują obecnie możliwości przeprowadzenia kolejnych projektów badawczych, współpracy z powiązanymi inicjatywami badawczo-rozwojowymi oraz tworzenia otwartej społeczności.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.