ONKOLOGIA
Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Radioterapia przedoperacyjna u pacjentów z pierwotnym mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej

Udostępnij:
Na łamach Lancet Oncology ukazały się wyniki badania o akronimie EORTC-62092 w którym zbadano skuteczność radioterapii przedoperacyjnej u pacjentów z mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Jednym ze współautorów badania był profesor Piotr Rutkowski z Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
Do badania włączono dorosłych z pierwotnym mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej którzy mogli być radykalnie wyoperowani oraz mogli być poddani radioterapii, a wcześniej nie byli poddani leczeniu. Uczestnicy byli randomizowanani do: radioterapii przedoperacyjnej i zabiegu lub samego zabiegu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od nawrotu choroby w jamie brzusznej.

W badaniu zrandomizowano po 133 pacjentów do każdego z ramion badania. Mediana przeżycia bez nawrotu w jamie brzusznej w grupie interwencyjnej wyniosła 4,5 lat a w grupie kontrolnej 5,0 lat (HR=1,01; 95% CI: 0,71-1,44). Pacjenci leczeni radioterapią znacznie częściej doświadczali limfopenii (77% vs. 1%), anemii (12% vs. 8%) oraz hipoalbuminemii (12% vs, 4%). Również występowanie poważnych zdarzeń niepożądanych była częstsze w grupie interwencyjnej (24% vs. 10%).

Radioterapia przedoperacyjna nie poprawia rokowania u pacjentów z pierwotnym mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.